Till lo.se Sök Meny
Kan vi skönja en vänsterförnyelse av den ”svenska modellen”?

Kan vi skönja en vänsterförnyelse av den ”svenska modellen”?

Denna vecka fick den Alliansstyrda nyliberala reformmotorn sin kanske första rejäla ”soppatorsk”. Detta märktes tydligt på statsministerns bistra uppsyn, när han efter förlusten i riksdagen skulle kommentera utfallet i media. Regeringens planer på att sälja ut ett antal statliga företag stoppades av riksdagen. Frågan är om detta är början på något nytt?

Sverige har ju de senaste åren, i den internationella debatten, allt mindre kommit att förknippas med en stark välfärdsstat och offentligt ansvarstagande för exempelvis infrastruktur och utbildning. Såväl arbetslöshetsförsäkringen som sjukförsäkringen har medvetet och systematiskt urholkats, den fackliga organisationsgraden har stegvis pressats nedåt, en växande andel av den offentliga välfärden liksom infrastrukturen har sålts ut och ”konkurrensutsatts”.

Utvecklingen mot en ökad ”marknadisering” av samhället har förvisso pågått under en längre tid, dvs. också under tidigare s-regeringar. Men förändringstakten har kraftigt accelererat under den nuvarande borgerliga regeringen. Ja, Sverige har till och med, enligt allt fler internationella forskare, blivit något av en nyliberal experimentverkstad.

Den amerikanske socialantropologen Brian Palmer, som specialstuderat Sverige i detta avseende, säger exempelvis: “Nyliberala reformer har gått mycket längre här i vissa branscher än i USA. Sverige har blivit ett slags laboratorium för privatisering på ett sätt som Heritage Foundation eller American Enterprise Insitute bara kunde drömma om.”

Tydligast märks nog denna svenska ”högervridning” när olika skolsystem jämförs. Visserligen har ett antal högerpolitiker i såväl USA som Storbritannien försökt följa det ”svenska exemplet” och införa ett s.k. skolpengssystem, dock utan att lyckas. Konsekvenserna har, också av konservativa och högerinriktade betraktare i dessa länder, ansetts vara allt för destruktiva. Detta är lätt att förstå, inte minst när man analyserar varför Sverige just nu i olika kunskapsmätningar (se exempelvis PISA), i det närmaste befinner sig i ett ”fritt fall”.

När jag i början av mars i år var i Norge lyssnade jag till ett tal av den norske statsministern Jens Stoltenberg (s) där han förde fram just denna tanke. I Norge och Finland har man inte, till skillnad från i Sverige och Danmark, släppt lös marknadskrafterna i skolsektorn – vilket enligt Stoltenberg skulle kunna vara en del av förklaringen till varför elevkunskaperna i den norska och finska skolan inte försämras på det sätt som just nu sker i den svenska och danska skolan.

En annan varnande röst är den kände amerikanske samhällsdebattören Michael Moore. Han har ju tidigare ofta hyllat Sverige som ett föregångsland, inte minst när det gäller offentligt finansierad och jämlikt fördelad sjukvård. Därför är han nu besviken, när han nås av rapporter om att sjukvården i vårt land successivt privatiseras:

Vad håller ni på med i Sverige? Förstör sjukvården? Ni var ju det ledande landet i världen. Vill ni verkligen bli som vi amerikaner? Göra hälsa till något företag ska tjäna pengar på”, sade Moore till Aftonbladet redan 2007.

”Om man säljer ut sjukvården i Sverige, attackerar man själva kärnan i allt som har med fri sjukvård att göra. Men jag tror inte svenska folket kommer tolerera detta. Ni kommer att rösta bort dem”, avslutade Moore.

Frågan är väl om det vi såg i riksdagen tidigare i veckan var början på den process Michael Moore önskar sig. Avgörande blir naturligtvis vilken väg den snart nyvalde socialdemokratiske partiordföranden väljer att gå. Lyssnar den nye svenske s-ledaren till sin norske statsministerkollega, när partiet utformar sin politik, kan vi förhoppningsvis efter nästa val se fram emot en tid av “förnyelse”. Denna gång handlar det, i så fall, om en “förnyelse” från vänster. Fram tills dess är det viktigt att bilda opinion och samtidigt hoppas på och medverka till att den nyliberala reformmotorn allt oftare drabbas av “soppatorsk”…

*************************

Presssvd1, svd2, svd3, svd4, svd5, svd6, svd7, dn1, dn2, ab1, ab2, ab3, exp1

Bloggat: Ett Hjärta Rött,  Peter Andersson, Alliansfritt Sverige , Jämlikhetsanden, Röda Berget, Reflektioner och Speglingar, Jinge , Netroots, Lena Sommestad, Storstad

Lästips om den svenska välfärden:

Vinst går före kvalitet i skolan
Välfärdens kärna till salu
Skolan glödhet för riskkapitalet
Vinster i välfärden går ut över personalen

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading