Till lo.se Sök Meny
Det börjar bli dags att visa prov på den ofta omtalade öd(m)jukheten!

Det börjar bli dags att visa prov på den ofta omtalade öd(m)jukheten!

Vi måste våga se systemfelen”. Det är rubriken på Ulla Lindqvist artikel i dagens Svenska Dagbladet. Hon skriver:

”En stor samhällsekonomisk utmaning är den växande motsättningen mellan människors faktiska arbetsförmåga och arbetslivets allt hårdare krav. Vi ser nu en allt större grupp människor som riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden, något som genererar enorma mänskliga och samhällsekonomiska kostnader.

För att långsiktigt hantera dessa problem krävs att regeringen och arbetsmarknadens parter har modet att se de verkliga systemfelen. Dit hör bland annat de orimliga och rättsosäkra tidsgränserna i sjukförsäkringen, den stelbenta arbetsförmågeprövningen redan efter sex månader, bristen på individuellt anpassade rehabiliteringsinsatser samt västvärldens hårdaste regler för sjukersättning (tidigare förtidspension).”

För att lösa de långsiktiga problemen flaggar Ulla Lindqvist för att hon och LO är beredda att gå in i konstruktiva och förutsättningslösa samtal med regeringen och arbetsgivarna:

”Regeringen, med statsministern i spetsen, har givetvis ett ansvar att skapa så goda förutsättningar som möjligt för parterna att komma överens. Detta ansvar kan man inte springa ifrån. Från LO:s sida är vi beredda att förutsättningslöst pröva olika modeller för att få igång processen. Vad vi i dag behöver är en ny rehabiliterings- och omställningspakt, där såväl staten som arbetsmarknadens parter ingår.”

Det är hög tid att regeringen slutar upp med sina retoriska piruetter och släpper på den partipolitiska prestigen. Valrörelsen är faktiskt över. Ska vi klara av att lösa de allvaliga problemen som finns pga de nya sjukreglerna – vilka såväl socialarbetare, läkare, kyrkans diakoner och biskopar samt allt fler politiker i alliansens småpartier pekat på – är det dags för Fredrik Reinfeldt och Ulf Kristersson att bättre försöka leva upp till den ödmjukhet och lyhördhet som de så ofta själva framhåller att de besitter…

**************************************** 

PressSVD1, SVD2, SVD3, SVD4, SVD5, svd6,  allehanda, svd7, svd8, svd9, svd10, svd11, svd12, svd13, svd14, svd15, svd16,   dn1, dn2, dn3, dn4, dn5, dn6ab1, ab2, ab3, ab4

Bloggat: Stardust blogg, Ledarbloggen, Alliansfritt Sverige, Vägen till himmelen, Nemokrati, Martin Moberg, Netroots

Skriv på protestlistor;
Påskuppropet
Ett upprop om att riva upp sjukförsäkringen

Gå med i Facebookgruppen; Påskupprop mot utförsäkringarna

Påskupprop mot utförsäkringarna i Stockholm;  Medborgarplatsen 25 april kl 14;00

Läs också: Charlotte Therese Björnström – Påskuppropet är varken höger eller vänster
Svenska Kyrkan – Brev till Statsminister Fredrik Reinfeldt
LO:s brev till regeringen (2008, 2009, 2011)

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading