Till lo.se Sök Meny
Borgs kyliga kalkyler…

Borgs kyliga kalkyler…

En femtedel av alla socialbidrag går till personer som är sjuka med läkarintyg, enligt en ny kartläggning från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Var tionde person som utförsäkrats från sjukförsäkringen under de senaste åren har sökt och fått socialbidrag. Se där några siffror som avspeglar Alliansregeringens nedskärningar i sjukförsäkringen.

Men många av de som utförsäkras hamnar inte hos “socialen”. Har man exempelvis realiserbara tillgångar (ex. bostadsrätt m.m.) eller en make/maka, som har en inkomst som gör att hushållet hamnar över existensminimum, är man inte berättigad till socialbidrag. Men likväl fattiggörs hushållet pga att en hushållsmedlem haft otur och drabbats av ohälsa. Hur många är inte de barn som idag ser sina föräldrar fattiggöras på detta sätt?

Nedskärningarna i sjukförsäkringen beror knappast på att det saknas pengar. Socialförsäkringarna beräknas, enligt Borgs egna kalkyler, gå med ett totalt “överskott” på + 89 miljarder mellan åren 2010-2014 (se nedanstående tabell). “Överskottet” i sjukförsäkringen uppstår när man tar utgångspunkt i inkomsterna (inbetalda sjukförsäkringsavgifter) och sedan drar ifrån utgifterna. För sjukförsäkringens del handlar det då om + 63 miljarder, mellan åren 2010-2014.

   

Att människor som har läkarintyg idag i ökad utsträckning tvingas uppsöka socialkontoren, eller bli beroende av allmosor från andra, beror delvis på regeringens nya och hårdare sjukregler. Detta blir allt svårare att bestrida.

Det handlar dessutom om att åtstramningarna i våra socialförsäkringar genererar ett “överskott”, som sedan i förlängningen faktiskt finansierar Alliansens skattesänkningar (bl.a. “jobbskatteavdragen”).

Men är detta en rimlig prioritering? Har vi verkligen inte råd med ett anständigt allmänt försäkringsskydd när vi blir så  sjuka att vår arbetsförmåga sviktar? Eller är det viktigare att “medelsvensson”, så länge han/hon är frisk, ska ha råd att köpa en platt-TV extra? Är det dessutom rimligt att priset för detta är att en växande grupp människor med ohälsa tvingas stå “med mössan i hand” och be om en nådegåva från kommunen, anhöriga eller från kyrkornas välgörenhetsverksamhet?

Se där några exempel på besvärliga frågeställningar som osökt tränger sig på när man tar del av finansminister Borgs kalkyler…

******************************

Press: DN1, DN2, DN3, DN4, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading