Till lo.se Sök Meny
ILO – Stärkt dialog för mänskliga rättigheter i arbetslivet

ILO – Stärkt dialog för mänskliga rättigheter i arbetslivet

Social Dialog, är en förutsättning för löntagares rättigheter och möjlighet till inflytande. I Genève pågår just nu Internationella arbetstagarorganisationens (ILO) arbetskonferens, ILO är FN:s fackorgan för sysselsättning och arbetslivsfrågor. Ett av uppdragen på årets konferens är att öka förståelsen och användningen av dialog mellan parterna på arbetsmarknaden.

Den Sociala dialogens syfte är att ta tillvara arbetstagare och arbetsgivares intressen när regler, lagar och förutsättningar för hur arbetsmarknader ska fungera framförhandlas.

Sociala dialogen bygger på att grundläggande mänskliga och fackliga rättigheter respekteras.

Vittnesmålen från de många fackliga representanterna visar tyvärr tydligt på motsatsen. Det är i flera fall lång väg att gå innan dessa rättigheter är respekterade och införlivade i människors vardag, Det leder till att dialogen mellan parterna på arbetsmarknaden uteblir. Resultatet blir att utvecklingen av välfungerande arbetsmarknader fördröjs och försenas.

Även Europa tjänar tyvärr som ett tydligt exempel på vad som sker när den Sociala Dialogen inte efterlevs eller respekteras. Effekterna av åtstramningar och besparingar i Grekland, Spanien och Portugal har inte ökat dessa länders tillväxt och har inte minskat arbetslösheten, tvärtemot. Regeringarna har sänkt löner och arbetsvillkor trots befintliga kollektivavtal och därmed brutit grundläggande rättigheter i att respektera självständiga fackliga organisationer, dess avtal och den sociala dialogen.

Dagarna i Genève, i FN-byggnaden, visar vikten av att relationerna mellan arbetstagare och arbetsgivare är effektiv och bygger på ömsesidig respekt, för framtiden kommer det att bli än mer viktig med en välfungerande sociala dialog – stora utmaningar väntar.

Den sociala dialogen behöver utvecklas därför är det av stor vikt att arbetet under konferensen vid ILO har bestämt att parterna ska stödja arbetet med goda och anständiga villkor i arbetslivet genom samverkan. Det ska gälla för alla arbetare i alla sektorer. Det ska också gälla alla typer av anställningar i både offentlig verksamhet, i den informella ekonomin, utvecklings ekonomier och i ekonomiska frizoner.

Arbetskonferens i Genève pågår under tre veckor – det kan tyckas som en lång tid. Varje dag, varje vecka blir fackliga och mänskliga rättigheter kränkta runt om i världen. För att lösa problemen och ge det stöd som krävs för att göra livet mer drägligt för många arbetare är tre veckor en alltför kort tid.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading