Till lo.se Sök Meny
Världsfacket möts i Brasilien – Global Deal mot framtiden.

Världsfacket möts i Brasilien – Global Deal mot framtiden.

Samtidigt som Tunisiens fackliga organisation UGTT har belönats med Nobels fredspris, samlas världens fackliga ledare i Sao Paolo i Brasilen. Med 176 miljoner medlemmar är ITUC (Internationella fackliga samorganisationen) en av världens största folkrörelser. Trots det är ändå bara en liten del av alla arbetande människor som tillåts och ges rätten att gå med och bilda fackföreningar. Runt om i världen förföljs, trakasseras, diskrimineras och till och med dödas fackligt aktiva, I Guatemala, Colombia, Somalia och Syrien, listan kan göras lång, mördas människor för sitt fackliga engagemang vars enda syfte är att försöka skapa ett mer drägligt liv för sig och andra. Det krävs att världen går samman och kräver förändring och att kränkningarna stoppas. Det gäller att finna nya lösningar, ett svar  för ett mer hållbart arbetsliv är statsminister Löfvens initiativ, Global Deal.

Under mötet i Brasilien kommer ITUC att diskuter och försöka enas om att göra Global Deal till en del av sin politiska plattform för att skapa ett mer hållbart arbetsliv och med hållbar tillväxt för arbetare, företag och stater.

Globaliseringen av världsekonomin sker i snabb takt, arbetare och företag är länkade till varandra i gigantiska svåröverskådliga nät. Hur och var en vara produceras blir allt svårare att överblicka. Globaliseringens negativa effekter på ekonomier, samhällen och människor är för de som är mest utsatta helt fatala. I dess spår följer brott mot grundläggande rättigheter i arbetslivet som tvångsarbete, barnarbete, våld och död. Samtidigt underutnyttjas de positiva effekterna av globaliseringen, främst genom att fördelingen av resurserna fördelas mycket ojämnt över världen Möjligheten till demokratiutveckling genom utbildning och byggande av stabila samhällen inte tas till vara.

Global Deal ger förutsättningar för samarbete mellan länder, företag och fackföreningar. När nu ITUC antar utmaningen är handsken kastad till övriga att följa med. Genom överenskommelser inom Global Deal skapas förutsättningar för ILO, OECD och multinationella företag att förbinda sig till att skapa handelsavtal, stärka social dialog och knyta sig till att respektera grundläggande mänskliga rättigheter.

Trots att det kan tyckas som en övermäktig uppgift finns det hopp och energi att anta utmaningen. ITUC ska möta den svåra uppgiften genom att prioritera rättvis klimatomställning, utrota tvångsarbete och arbeta för rättvisa produktionsmetoder och motverka företag som inte respektera grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet. ITUC ska använda sin fackliga styrka som alla medlemsorganisationer innehar genom att se till att FNs medlemstater lever upp till den nya utvecklingsagendan som antogs i New York häromdagen.

Agenda 2030, som innehåller 17 mål om att uppnå en mer rättvis värld genom att utjämna effekten av globaliseringen och skapa mer rättvis fördelning är uppföljaren till milleniemålen. ITUC och LO är positiva till alla målen men fokuserar särskilt på mål 5 som syftar till att stärka kvinnors position och mål åtta som är helt inriktat på de mänskliga rättigheterna i arbetslivet.

Under mötet i Sao Paolo kommer världens samtliga fackligaledare ITUC att anta och diskutera hur agendan ska kunna införas i medlemsländerna. Global Deal kommer att kunna bidra till att lyckas, därför är det viktigt att Sverige och andra vänligt sinnade länder tillsammans med företag antar utmaningen och arbetar tillsammans för att införliva Agenda 2030.

Utmaningarna är gigantiska – men det har uppstått ett momentum, ett tillfälle som inte kommer tillbaka inom överskådlig framtid.

– Att misslyckas är inget alternativ, dundrade Generalsekreterare Sharan Burrow när hon öppnade mötet.

 

 

 

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading