Till lo.se Sök Meny
Globalisering för jämlikhet

Globalisering för jämlikhet

Idag, tisdag, genomför LO ett seminarium i Almedalen om hur justa villkor och mer jämlikhet ska kunna uppnås på en allt mer globaliserad arbetsmarknad.

Företag jagar ständigt låga priser och ökade vinster – det sätter allt hårdare press på världens arbetare. Globaliseringen är positiv och ger förutsättningar för att fler människor ska kunna lyftas ur fattigdom, men för att det ska bli verklighet krävs att globaliseringen fördelas mer jämlikt och rättvist. Arbete till anständiga villkor undermineras på den globala arbetsmarknaden och dess allt mer fragmenterade produktionskedjor genom att grundläggande mänskliga rättigheter inte respekteras eller helt motarbetas.

Den globala arbetskraften, 3 miljarder människor, har allvarliga problem.

Endast sextio procent av alla arbetare är anställda i den formella organiserade ekonomin och mer än femtio procent av dem arbetar under osäkra villkor med tillfälliga anställningar och i farlig arbetsmiljö. Samtidigt arbetar övriga fyrtio procent i den informella ekonomin, för dem saknas grundläggande rätt och möjlighet att gå med i en fackförening, förhandla kollektivt, få en lön som går att leva på, möjlighet att lagligt hävda sin rätt och ofta inget social skydd. Mer än 45 miljoner människor är fångade i tvångs- och slavarbete och tre fjärdedelar av alla världens arbetstagare saknar tillgång till sociala skyddssystem.

Vid ILO, FNs organ för arbetslivsfrågor, avslutades precis den första diskussionen mellan arbetsgivare, arbetstagare och regeringar om hur anständiga arbetsvillkor ska kunna uppnås i de globala produktionskedjorna. Efter två veckor av långa och hårda diskussioner och förhandlingar kunde parternas enas om att det krävs tydligare regler för vem som bär ansvaret för arbetsvillkoren i den allt mer fragmentiserade produktionen. Arbetsgivare och arbetstagare stod lång ifrån varandra och kunde till sist enas om att det krävs någon form av nytt medel från ILO som binder regeringar att säkerställa mänskliga rättigheter i arbetslivet, arbetstagarna anser att en helt ny ILO konvention är den enda vägen för att uppnå detta.

Ojämlikheten, där intresset för några få människors välgång får ske på bekostnad av den stora majoriteten kvinnor, män och barn ökar. Trots att den globala tillväxten har tredubblats sedan 1980 har arbetarnas andel av tillväxten minskat, samtidigt som arbetslösheten aldrig varit högre med skenade ekonomisk ojämlikhet som följd. Det skapar social oro och bryter sönder samhällen.

Övertron på ekonomiska modeller från nedsipprings-teorier till åtstramning av arbetares löner och pensioner eller globala handelssystem som endast gynnar de mest välutvecklade ekonomierna har blivit ett gigantiskt misslyckande. De enorma vinsterna och rikedomar som skapas ska ställas mot arbetstagarnas farliga och osäkra arbeten, minskade löneandel, hot mot föreningsrätten och avtalsrätten.

Vid dagens seminarium kommer LO, representanter för näringslivet och regeringen diskutera hur globaliseringens positiva effekter ska komma fler till del. Uppfattningen om hur det ska gå till går kraftigt isär. Det enda som är säkert är att alla de miljoner människor som lider, skadas och dör i arbetslivet runt om på jorden inte kan vänta på ett jämlikt arbetsliv – det måste börja nu.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading