Till lo.se Sök Meny
Fördjupa sjukförsäkringsdebatten!

Fördjupa sjukförsäkringsdebatten!

När det i samhällsdebatten uppstår självklarheter tvärs över blockgränsen etableras ibland något som kan kallas för en “politiskt överenskommen sanning”. Då är faktagranskning och seriösa analyser särskilt viktiga.

I sjukförsäkringsdebatten har vi sett detta ske tidigare. Minns det myckna talet i början av 2000-talet om det utbredda fusket/överutnyttjandet som motiverade hårdare sjukregler. När dessa påståenden granskades närmare av seriösa forskare visade de sig vara kraftigt överdrivna.

Dagens politiskt överenskomna sanning, att sjukfrånvaron skenat/skenar sedan 2010 och därför motiverar regel- eller praxisskärpningar, borde granskas på samma sätt.

Det är viktigt att inte låta sjukförsäkringsdebatten färgas av dåligt underbyggda argument. Inte minst för att dem som riskerar att drabbas, när politikerna fattar beslut utifrån bristande underlag, är de allra mest utsatta av oss.

Faktakoll och seriös analys är viktiga grundstenar i bygget av ett solidariskt samhälle!

Här nedanför länkar jag exempelvis till en text av en seriös forskare, Paula Liukkonen, som politiker på ömse sidor om blockgränsen borde ta sig en ordentlig funderare över. Börja med att läsa Liukkonens text, så för vi samtalet vidare efter det!

1. Länk till Liukkonens text.

2. Liukkonen har inte daterat ovanstående text men det finns med referenser från 2015, så den är högst aktuell. Här kan du läsa fler texter av Liukkonen.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading