Till lo.se Sök Meny
World Day for Decent Work – Världens arbetare kräver jämlikhet

World Day for Decent Work – Världens arbetare kräver jämlikhet

Den 7 oktober genomförs den internationella världsdagen för anständiga arbetsvillkor för tionde gången. Den internationella fackföreningsrörelsen gör gemensam sak och kräver ökad jämlikhet – nationell och globalt – den kampen är LO en ledande del av.

LO ser den globaliserade arbetsmarknaden som en förutsättning och möjlighet till att fler människor kan lyftas ur fattigdom. För att lyckas krävs att globaliseringens vinster fördelas mer rättvist för att motverka protektionism, rasism och ge människor makten att påverka sina liv.

För att öka den ekonomiska jämlikheten krävs att länder som Sverige går före och visar på hur bra arbetsvillkor och ekonomisk jämlikhet är en förutsättning för konkurrenskraft och hög produktivitet.

LO ser det därför som självklart att regeringen ska fortsätta det framgångsrika arbetet med att sprida Global Deal, som ett effektivt sätt att stärka partsrelationer för ett hållbart arbetsliv. Nu är 16 länder med, många fackliga organisationer och fler företag ansluter sig. För att Global Deal ska utvecklas än mer krävs att mer resurser tillsätts och att huvudansvaret delas med flera, däribland ILO.

Cyniska företag som utnyttjar arbetare måste stoppas – multinationella företag måste tvingas ta ansvar för hela sina produktionskedjor. LO kommer att fortsätta att driva på för ett samordnat fackligt arbete i de globala värdekedjorna och därigenom stärka fackliga rättigheter i svenska multinationella företag. Svenska företag har chansen att tjäna som förebilder vid utlandsetableringar. Respekten för fackliga och mänskliga rättigheter kan inte sluta vid den svenska gränsen.

LO har drivit på för att påverka regeringen att ratificera ILO:s protokoll mot tvångsarbete. Det har nu genomförts. LO fortsätter nu med att ställa krav om en ratificering av konvention 189, som reglerar hushållsanställdas rättigheter. Det är en jämlikhet och jämställdhetsreform som ligger helt i linje med den framgångsrika feministiska utrikespolitiken. Mer än 67 miljoner människor, de flesta av dem kvinnor, har sin dagliga arbetsplats i någon annans hem. Vittnesmålen om utsattheten, trakasserierna och bristen på anständiga arbetsvillkor är många, därför kräver LO att regeringen omedelbart ratificerar konventionen.

Många grupper på arbetsmarknaden i Sverige och internationellt tvingas allt oftare till osäkra och tidsbegränsade anställningar som skapar oro, stress och ångest. För att Sverige ska fortsätta vara ett land med en välreglerad och välfungerade arbetsmarknad krävs att människor omfattas trygga, goda anställningsvillkor – Sverige måste återigen tjäna som en förebild.

Den 7 oktober kräver arbetare runt om i världen jämlikhet och rättvisa. Enligt Oxfam äger den rikaste procenten i välden mer än vad resten av jordensbefolkning gör gemensamt, det oacceptabelt och skadar utvecklingen av hållbara samhällen.  Kraven och ropen om en lön som går att leva av, respekt för mänskliga rättigheter, rättvisa och ökad jämlikhet kommer därför inte tystna – det kommer LO att se till.

 

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading