Till lo.se Sök Meny
Ännu ett tungt vittnesmål om problemen i sjukförsäkringen

Ännu ett tungt vittnesmål om problemen i sjukförsäkringen

Margaretha Lööf-Johanson, specialist i allmänmedicin, beskriver idag i en artikel på Aftonbladet Debatt hur hon som läkare upplever att sjukförsäkringen och Försäkringskassan fungerar. Eller rättare sagt inte fungerar. Det är en mycket bekymmersam bild som växer fram.  Hon beskriver exempelvis de växande problemen som uppstår när Försäkringskassan ska hantera läkarintyget:

“Mitt uppdrag som läkare är att intyga om sjukdomen utgör ett arbetshinder och inte hur personen bär sig åt vid besöket. Ofta ifrågasätter jag om det finns en rättssäkerhet för patienterna och ibland upplever jag att det sunda förnuftet övertagits av en fyrkantighet som är ovärdig ett välfärdssamhälle. /…/ Kvinnor har högre sjuktal än män och vi vet att ohälsa är en klassfråga. Ju lägre lön, desto sämre hälsa. Att bli utan ersättning när man är sjuk gynnar inte tillfrisknandet eftersom man har fullt upp med att bli frisk.”

Margaretha Lööf-Johansson lyfter fram ungefär samma problem som LO gjort en längre tid (se exempelvis en artikel av LOs Torbjörn Johansson i Aftonbladet). De mest akuta problemen i sjukförsäkringen härrör huvudsakligen från de förändringar som alliansregeringen, trots en massiv kritik från de tunga remissinstanserna, drev igenom sommaren 2008.

Förändringarna (“rehabiliteringskedjan”) innebar i ett flertal avseenden ett omfattande systemskifte. Stelbenta och fyrkantiga tidsgränser, för när och hur den sjukskrivnes arbetsförmåga ska prövas, infördes. Alliansregeringen tog också bort möjligheten för Försäkringskassan att ta hänsyn till att individerna har olika omställningsförmåga exempelvis beroende på ålder, utbildningsbakgrund eller bosättningsförhållanden (“särskilda skäl”). Arbetsförmågeprövningen efter ett halvt års sjukskrivning görs sedan alliansens systemskifte i praktiken mot vad som är en teoretisk/fiktiv arbetsmarknad. Det är huvudsakligen dessa regler som gäller än idag.

De problem som finns i sjukförsäkringen förstärktes av det siffersatta sjukpenningmål som den rödgröna regeringen gav Försäkringskassan hösten 2015. Enligt detta mål, som skrevs in i Försäkringskassans regleringsbrev, skulle sjukpenningtalet sänkas till 9,0 dagar år 2020.

Såväl LO som den granskande myndigheten, Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF), har konstaterat att Försäkringskassans tolkning av lagstiftningen skärpts efter det (läs mer i denna bloggpost). Myndigheten lägger numera systematiskt sina bedömningar i den stramare delen av det tolkningsutrymme som finns. Robert Sjunnebo enhetschef på LO-TCO Rättsskydd beskriver detta som att Försäkringskassan gör en “tolkning av vilka arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden, utan att ta hänsyn till hur verkligheten ser ut” (läs mer om den fackliga kritiken i Kommunalarbetaren).

Kravställandet i rehabiliteringskedjan är idag ensidigt riktad mot den enskilde försäkrade. Motsvarande krav eller incitament saknas nästan helt när det gäller de aktörer som verkligen kan se till att den enskilde får tillgång till en kvalitetssäkrad medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering – det vill säga arbetsgivaren, de ansvariga myndigheterna samt sjukvården.

Konsekvensen av alliansens “rehabiliteringskedja” och kraven på Försäkringskassan att pressa ner sjukpenningtalet har i enskilda fall varit förödande och skapat många mänskliga tragedier. När det offentliga skyddsnätet rullats tillbaka har ansvaret för det sociala risktagandet privatiserats. Anhöriga, släkt eller vänner, olika välgörenhetsorganisationer och kommunernas socialkontor har allt för ofta tvingats gripa in. Värst drabbade är kvinnor i LO-förbunden med relativt sett låg lön. Bristerna i sjukförsäkringen skapar och förstärker gamla köns- och klassorättvisor, precis så som Margaretha Lööf-Johanson beskriver.

Strax innan senaste riksdagsvalet tillsatte regeringen en utredning (se dir. 2018:26) för att se över arbetsförmågeprövningen mot “normalt förekommande arbete” samt möjligheten att i större utsträckning väga in att de sjuka har en varierad omställningsförmåga (“särskilda skäl”). Regeringen håller också på att se över kvalifikationskraven för sjukersättningen (tidigare “förtidspension”). Det är naturligtvis orimligt att vi ska ha vad som sannolikt är OECD-världens hårdaste kvalifikationskrav för att få sjukersättning.

Det är bra och nödvändigt med dessa utredningar, men det räcker inte. Det måste komma ut praktiskt politik från dem också. Och det är bråttom. Margaretha Lööf-Johansons artikel i dagens Aftonbladet är bara ett av många vittnesmål som understryker detta.

5 svar på ”Ännu ett tungt vittnesmål om problemen i sjukförsäkringen”

 1. Eva skriver:

  Bra artikel, jag kan inte förstå att detta sker i Sverige. Jag har tappat all tro på det svenska samhället. Politikerna borde SKÄMMAS.

 2. Yeshiwork Wondmeneh skriver:

  Sjukförsäkringens brister slår särskilt hårt mot anställda inom kvinnodominerade branscher, som vård och omsorg, då risken att drabbas av fysiska eller psykiska arbetssjukdomar är relativt högre inom dessa branscher. Över 60 procent av de som arbetar inom hemtjänst, äldreboende, hemsjukvård,mm. har rapporterat besvär i rygg, axlar, nacke eller armar under 2017. Detta måste relateras till kraven i arbetet som, t.ex. tunga lyft, vridna arbetsställningar, psykisk ansträngning och begränsade förutsättningar för återhämtning. Både sjukfrånvaro och sjuknärvaro är vanligt förekommande inom branschen och indikerar ohälsa.
  Bland vårdomsorgsarbetare med tiotals år i yrket drabbas en del av svåra belastningsskador i led och muskler, vilket oundvikligen leder till långvariga sjukskrivningar. Det som fick störst uppmärksamhet under de senaste åren är dock sjukskrivningar på grund av psykiska besvär. Oavsett diagnos har många drabbats av orimliga och rent byråkratiska krav i sjukskrivningsförfarandet, vilket för många kommit att innebära att de helt och hållet lämnats utanför trygghetssystemet. Detta bidrar till mer ohälsa och mindre tilltro till den gemensamt finansierade sjukförsäkringen. Jag håller med dig Kjell, det är bråttom att rätta till detta och det bör inte vara särskilt svårt att göra det.

  1. A Bode skriver:

   Har arbetat fackligt-politiskt i hela mitt liv. Jag kunde inte i mina vildaste fantasier drömma om att jag en dag skulle behöva hjälpa min sjuka dotter ekonomiskt för att Försäkringskassan vägrar betala ut hennes lagliga rätt till sjukersättning!
   Ett flertal läkare, sjukgymnaster och arbetsförmedlingen anser henne för sjuk för att kunna arbeta men inte Fk? Så skamligt att detta sker i ett av världens rikaste länder! Politikerna borde verkligen skämmas!

 3. Nyllan skriver:

  Alla sjukdoms drabbade försäkrade medborgare har under flertal år haft ett elände med fk ab ,som troligen haft stora drift problem , mkt länge redan under 2000 början börjande signalerna kring fk , mallar, metoder,, 2003 ödes år sedan 2008 , har knte nämnvärt wträkt förtroendet för fk ab /staten (2005)
  Bevittnandet om denna ovärdiga hantering mot sjukdoms drabbade fortlöper, politikerna staplar utredningar på hög under minst 25 år,,, få sjukdoms drabbade är behjälpta av denna hantering

  Oavsett nivå på vård såväl specialister som primärvårdsläkare stöter på samma problem patientsäkerheten 2 rätten hotad ,,, avstegen gick redigt överstyr,, debatten lär fortsötta,,
  Ett bra klipp på Youtube, försäkringkassan är åt h….. där kvinna beskriver det som många påtalat sedan 2002 2003,, denne undrade om man skulle öppna”fattighus ” ochså,,
  Det bara och beklaga systemsfelet, haveriet, människovärdes principen, m.nskilga rättigheter är tom kränkta..detta är verkligen knte okey ens 1995.1997.2003.2008 osv,,,

  Man bör nog skrota helt modellen , mallar osv, isf har dömt ut en hel del, även objektiva prof och etiker..
  Modellen sqknat logik, etik rättstänk .. syår i strid med rättens grund, detta fattade lo tco rättskydd redan 2002..
  Varqnde för genomförandet även 2017 påtalade lo tco jurister bristerna..
  Vem är fk till för,? För vem? Villkoren är brytna totalt,,
  Tappat tilltron på rättsäkerheten,,etik , rätt,,
  Sjuka systemet med fantasi begrepp, ordklyveri lär fortsatt bli många medborgares öde både medc, ekonomiskt utraderade utfört av lekmän , med märkliga tolkningar,,
  Vad skall urholkas mer… ekonomer, jurister, lagvrängeri löser inga sjukdomar ,,,

  Rötan inom hela systemet verkar vara svårlöst,, moment 22,
  Ge sjukdoms drabbade deras rättmätiga pengar,dvs följ rättens grund enligt grund lagskyddad rätt i sjukförsäkringen , sjukpenning sgi blir bra dvs återställ ersött,,

 4. Tobias skriver:

  Detsamma kan man säga om AFA-Försäkringar i arbetsskadeförsäkringen. Denna organisation är både jury, domare och bödel i en och samma skeppnad. Hur många tror ni har fått sin rättssäkerhet kränkt här. Om man har en försäkring och det finns prejudikat och praxis undrar man vad som är problemet? Jo, det visar sig vara flaskhalsen och den är som bekant högst upp!

  Oavsett vilken organisation vi/man diskuterar så finns varken rättssäkerhet eller rättstrygghet kvar. På dtta finns otaliga livshistiorier beskrivna i massmedia och i domstolarnas domar.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading