Till lo.se Sök Meny
Hög tid att förändra de extremt hårda reglerna för sjukersättningen

Hög tid att förändra de extremt hårda reglerna för sjukersättningen

Debatten om den ekonomiska tryggheten för de långtidssjuka och sjukersättningen (tidigare benämnd “förtidspension”) har ibland präglats av populistiska överdrifter och dåligt underbyggd retorik. Två klarlägganden kan därför inledningsvis vara på sin plats:

1. Ingen, varken LO eller någon annan, har föreslagit att man ska återinföra den typ av förtidspensionering av arbetsmarknadsskäl, som fanns tidigare. Ingen vill ”förtidspensionera bort arbetslöshet”. Samtliga seriösa debattörer jag känner till, som deltagit i sjukförsäkringsdebatten de senaste åren, anser att sjukersättningen är och ska vara en viktig del av sjukförsäkringen och inte en del av arbetsmarknadspolitiken.

2. Sverige har idag extremt hårda kvalifikationskrav för sjukersättning. Det leder till att många långtidssjuka fattiggörs och blir så kallade fattigpensionärer, om de lever fram till pensionsdagen. Många av dem är kvinnliga medlemmar i något LO-förbund. Detta är inte bara orimligt utan också inhumant.

Förra året beviljades ca 5500 personer sjukersättning. Detta är en historiskt låg nivå. De som idag beviljas sjukersättning tillhör en liten och krympande skara. De senaste åren har Försäkringskassan (FK) dessutom skärpt sin lagtillämpning, vilket gjort att avslagsandelen ökat från strax över 50 procent år 2014 till dagens absurda nivåer på 70-80 procent. I princip är alltså dörren till sjukersättningen stängd. Dagens arbetsförmågeprövning är så stram att inte bara Riksrevisionen (läs mer här) utan också Försäkringskassan (läs mer här) föreslagit att lagstiftning ska mjukas upp så att fler kan beviljas sjukersättning.

Arbetsförmågeprövningen vid beslut om sjukersättning innebär att om den sjuke kan ta ett skyddat arbete, exempelvis inom Samhall, ska inte sjukersättning beviljas. Jag har under min tid som välfärdsutredare inte hört någon rimlig förklaring till detta. Det har sannolikt inte Försäkringskassan heller och föreslår därför att det borde vara samma arbetsmarknadsbegrepp i sjukersättningen som i sjukpenningen, dvs att arbetsförmågan ska prövas mot ett ”normalt förekommande arbete”. En högst rimlig ståndpunkt.

När det gäller varaktighetskriteriet i sjukersättningen har exempelvis Anna Hedborgs så kallade arbetsförmågeutredning konstaterat att Sverige sannolikt har OECDs hårdaste kvalifikationskrav (SOU 2009:89, s. 277). Det är samma strama varaktighetskriterium som gäller idag som 2009, när Hedborgsutredning tittade på lagen.

När den tidigare analyschefen vid Socialdepartementet och utredningssekreteraren i arbetsförmågeutredningen, Petter Odmark, analyserade de svenska reglerna för sjukersättning i relation till motsvarande regler i andra länder konstaterade han (se ÖP nov 2009): ”Så vitt jag vet finns det inget annat land som har så extremt stränga regler /…/ De flesta har formuleringar i stil med ’man kan förutse att tillståndet kommer att vara i några år’. Jag har aldrig stött på så extremt hårda kriterier som Sverige har.”

Visst har det gått ca tio år sedan Odmark gjorde sin analys. Men precis som år 2008, när en moderat socialförsäkringsminister införde dagens lagstiftning, gäller att arbetsförmågan ska vara ”stadigvarande nedsatt” för att sjukersättning ska kunna beviljas. Ska man tillsätta en utredning och se över reglerna för sjukersättning vore det intressant att också studera hur dagens svenska lagstiftning ser ut i relation till motsvarande system i jämförbara länder. Mycket tyder på att Sverige fortfarande, tio år efter Hedborgs utredning, befinner sig längst ut på den stramaste delen av skalan.

Genom åren har vi även sett ett stort antal enskilda exempel i media om hur många långtidssjuka, på uppenbart orimliga grunder, nekats sjukersättning. Jag har exempelvis mycket svårt att tro att de flesta av oss tycker att det är rimligt att 60-årige Fredrik Sterner som är blind inte ska beviljas sjukersättning, utan istället hänvisas till Arbetsförmedlingen som ”aktivt arbetssökande” (se artikel från 2 febr. 2020). Likadant är det med drygt 60-åriga kallskänkan Karin, som tidningen Arbetet nyligen skrev om (läs mer här).

Att det finns fog för att göra en rejäl översyn av sjukersättningen så som socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi aviserat understryks också av att de tre stora fackliga centralorganisationerna, som tillsammans samlar ca 3,7 miljoner löntagare, anser att dagens regelverk är allt för stramt (läs mer här).

Mot denna bakgrund får man hoppas att det finns tillräckligt många ”vuxna i rummet” när behovet av att se över och förändra sjukersättningen nu diskuteras. Att i det sammanhanget argumentera för att en justering av regelverket, så som facken och den ansvariga myndigheten föreslagit, leder till att man ”förtidspensionerar bort arbetslösheten” blottar bara en pinsam okunnighet i sakfrågan. Att påstå att Riksrevisionen, Försäkringskassan, akademiska forskare och de stora fackliga centralorganisationerna är ute efter detta är faktiskt absurt.

Sjukersättningen är och ska vara en del av en välfungerande sjukförsäkring. Men så som lagstiftningen idag ser ut fattiggörs långtidssjuka. Detta är ovärdigt och hör inte hemma i en modern välfärdsstat. Sjuka människor blir inte friskare av att göras fattigare. Ingen riksdagsledamot ska kunna smita ifrån sitt ansvar att se till att vi får en trygg och välfungerande sjukförsäkring. Det är hög tid att ordentligt se över och förändra de regler och lagar som rör sjukersättningen.

15 svar på ”Hög tid att förändra de extremt hårda reglerna för sjukersättningen”

 1. ingela Twetefriberg skriver:

  Mycket bra och hoppas nu också att alla politiker tar sitt ansvar! Att det har kunnat gå så långt i ett land som är så rikt är för mig mycket skrämmande!

 2. Kristina skriver:

  Helt rätt att långtidssjuka inte ska fattiggöras genom att nekas sjukersättning. Men man blir sannerligen inte rik på att leva år ut och år in på sjukersättning heller; ersättningsnivåerna måste höjas NU!

 3. Stefan Gustafsson skriver:

  Tyvärr har vi politiker som inte vill eller vågar se verkligheten som många lever under. Är det detta samhälle vi vill ha? (S) verkar bara vilja se kapitalets lov. Fram för en Vänsterpolitik !

 4. Läsare skriver:

  Det mesta hat nog gått överstyr för sjukdoms drabbade i aktiv medcvård , medc rehab,, tvärr så passar bevisligen intee alla in detta märkliga modell ens,,
  Forsatt etterstupa och moment 22 med oklart rättsläge ,
  Det svårt att leva som existenslös i fk ab totala itkaos , summariska utredande.. för detta har såväl advokater/läkare/lotco rättskydd flaggat för utom alla med rätta args patienter,,, som mist all pga detta sk systemsfel svängdörr till myndighets utövning ,,

  Behövs fler utredningar för gigantiskg systemshavei? ?
  Tror medborgarna behöver sjukpenning, sgi, inte fler pålagor tom 65 är som faktiskt är grunden i såväl sjukförsäkring som grundlag..
  Något har gått redigt galet,,
  Fk vill inte ha några kunder alls, bevisligen …

 5. Anita Fredgård skriver:

  Ardelan Sheckarabi har enl text tv sagt till om översyn som beskrivs ovan , men också att mildare regler bör gälla för sjukersättning för de över 60 år ! Bra början !
  Undrar fortfarande vem som tillvaratar de utförsäkrades intressen då ????
  Knappast LO TCO då de utförsäkrade knappast har råd att vara med i ngn fackförening, om de3inte har ngn tjänst, anställning är det inte ngn Fackförening som tar emot dem som medlemmar .Även om de har en tjänst är det förmodligen inte många fackföreningar som vill ha dem som medlemmar OCH VAD jag erfarit så är man då inte välkommen inom LO kollektivet ,kanske är detta ändrat nu !!!!
  Att ingen instans tagit reda på vad som hänt de 100 000-200 000 utförsäkrade ÄR EN SKAM för det samtida Sverige !!!
  Jag har personligen försökt att prata flera gånger med förutvarande socialförsäkringsminister Annika Strandhäll om det här , men hon har avfärdat det hela . Tom har andra människor gripit in så att hon skulle slippa lyssna på mig !!!!! Då många tycker det är pinsamt samt inte värt att lägga ner arbete på VILKEN FRUKTANSVÄRD MÄNNISKOSYN !
  Att ett samhälle beter sig så här är för att uttrycka det milt , inget bra tecken det stinker !!!
  Kanske har man samma inställning som En känd forskare hade för ca 15 år sedan på ett seminarium om arbetsmarknaden och rehabilitering jag var på!
  DE som då uppbar sjukersättning tillsvidare el tidsbegränsad som det då hette!!! Tillhörde enl denna forskare “inte ens trasproletaraiatet ”
  Tyvärr finns detta snuskbruna inslag fortfarande i väggarna påen del institutioner ,samt en del människors själar i det samtida Sverige!!
  Alla människor är människor a – att avhumanisera vissa grupper hör fascismen till !!!
  Förmodligen har många gått under , en del återförsäkrats !MEN det finns även de som vägras alla former av återförsäkring samt inte hittar ngt arbete !!!
  Som inte klarar av att arbeta eftersom de är sjuka , enl tidigare siffror är det f ö endast ca 1 proc av de utförsäkrade som klarat av att återgått till arbete på den öppna marknaden eller tidigare anställning !DETTA tyder påett samhälle – det samtida svenska med enorma fördomar ,samt skenhelighet- då många som har arbete är glad för att slippa ytterligare konkurrens !!
  Svara den som läser detta Vart ska de utförsäkrade vända sig ,de som inte på ngt sätt kan införsäkrats
  ( kan man f ö inte om man inte har sjukpenning !!!!) Förut kunde man på vissa villkor få sjukersättning , men vet inte hur det är nu ??
  Och framförallt hur ska dessa människor få ersättning för den oerhörda skada de och deras familjer barn lidit ???

 6. Anita Magni-Olsson skriver:

  Mycket informativ och skrämmande läsning. Det är denna typ av frågor som S ska driva och göra något åt. För att få folk att lyssna tror jag det är bra att peka på att det absurda och inhumana drabba a l l a människor som blir sjuka. Därefter kommer tillägget att det givetvis drabbar dubblelt alla med låga löner.
  Det andra tillägget bör handla om arbetsskaderisker och arbetsmiljö inom olika yrken. Grundfrågan är dock att människor som p.g.a. sjukdom inte förmår arbeta ska ha en rimlig ersättning att leva på.

 7. Jonsson skriver:

  Kjell Rautio, vari finns förklaringen till att LO inte kunnat sätta ned foten mot en S socialförsäkringsminister på 6 år? Det är ju inte första gången saken är på tal. På min tid även om det är ett halvsekel sedan, var berörda politiker, ministrat, inbjudna till LO för ett samtal.

 8. Ann-Sofie Konradsson Fjällman skriver:

  Är en av de många drabbade. Svårt ME sjuk. 90% sängliggande. Ska kunna ta ett vanligt förekommande arbete.

 9. marlis skriver:

  Mycket bra skrivet!

  Välfärdsfrågor som Hälsa, Arbete och Tak över huvudet
  bör inte att särskiljas. De hör ihop

  Viktig debattartikel från VästSverige som bör komma fler till del.
  https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/marknadshyror-slar-hart-mot-los-grupper/

 10. Minnaminna skriver:

  Äntligen tar någon tag i detta!! Hoppas något vettigt kommer ut av det. Håller med Anita Fredgård; varför har det inte gjorts någon utredning om vad som hänt och händer med dem som nekas/utförsäkras??!!

 11. Ion skriver:

  För att se hur verkligheten ser ut idag kanske man ska kicka in på Facebook – Försäkringskassanupproret över 65 000 kan inte ha fel, där är verkligheten, hemska verkliga berättelser, vi blir förnedrade bara för att man är sjuk

 12. Pia S skriver:

  Jag kan bara instämma! Jag blev beviljad sjukersättning (tisdbegränsad) enl övergångsreglerna 2008 och tack vare en mycket skicklig läkare så fick jag när tidsbegränsningen tog slut sjukersättning tilllsvidare. En sjukersättning som motsvarar vad jag skulle haft i lön om jag arbetat mindre än haltid inom mitt yrke… Tack vare bostadstillägg och handikappersättning får jag ut så pass att jag når upp till den gräns för existensminimum som KFM räknar med att man kan klara sig på över tid (dvs ca 700 kr/månad över socialtjänstens norm för existensminimum) Men i jämförelse med andra med sjukersättning så har jag ändå bättre än många!
  Handikappersättningen ska täcka ALLA kostnader jag har pga funktionshinder och sjukdom inkluderande avgift för hemtjänst, hyra av t ex CPAP-apparat, försäkring för elrullstol och mycket mer. Allt fler receptbelagda mediciner läggs utanför högkostnadsskyddet, mediciner jag inte kan vara utan. Den ska också täcka kostnader för slutenvård.
  Jag är tacksam att jag slank genom nålsögat och fick sjukersättning men för varje år blir det allt svårare att få ersättningen att räcka.

  Reglerna behöver ändras så att de som inte kan arbeta pga sjukdom/funktionshinder ska ha en reell möjlighet till sjukersättning. MEN – den ska också vara så pass hög att det går att försörja sig på den. Idag ökar t ex hyrorna betydligt snabbare än sjukersättningen. Det är inte hållbart i längden.
  Dessutom räknas avgiften för hemtjänsten i den komun jag tiilhör på ett sådant sätt att mellanskillnadenn mellan vad socialtkänstens existensminimum och KFMs existensminimum blir till ett överskott och blir den avgift jag betalar för den för mig oundgängliga hemtjänsten.

  Det är hög tid att göra något åt sjukersättningen – både vad gäller möligheten att beviljas denna och möjligheten att kunna leva ett liv och inte bara överleva.

 13. Nollan skriver:

  Fk anser …att de via sin envägs kommunikation kan bestämma vem som tillhör försäkringen..då mkt märkligt att det i huvhuvudtaget finns nollade. Utförsäkrade medborgare..givetvis korrekt sjukskrivna ja flertal tom födda här.. omfattas givetvis av sjukförsäjrongen, flertal har arbetat heltid ,hade anställningar…ändå nollade… och efter 2008 är få som fått behålla jobben tom… många i väntan på andra insatser inom vården. I aktiv medc rehab vård utredningar…
  Överklagande visan verkar vara samma visa till envägs kommunikation..även hos förvaltningsrätterna… avhandling kring detta har kommit … isf rapporter likaså i ämnet..

  Drabbade bör/skall ersättas..detta ör en rättighets lag…ingen ramlag…
  Man må stoppa svängdörren..

 14. En många delitade i systemsfelet skriver:

  En rättighetslag tom beföst i grundlag kan aldrig omtolkas till en ramlag…det är Grunden i sjukförsäkringen… så man får verkligen ifrågasätta vad som skett inom sjukförsäkringen..systemsfelet ..

  Kroniskt sjuka .långtids sjuka sjukskrivna i aktov medc våtd,även arbetsskadade .har mkt högt pris för haveriet inom hela systemet..inte minst SEDAN 1997.2003.2008…
  Försäkrades liv, rätt är ingen förhandling hur förklaras alla nollade ,ut försäkrade…ur systemet..avslutade Liv? Vi har all rätt till våra sjukpenning OAVSETT tid…
  SIC….

 15. En många delitade i systemsfelet skriver:

  Systemet kringgår grundagen ,sjukförsäkringens grund ,den är en rättighetslag ,INGEN RAMLAG..
  Såväl fk som förvaltningsrätterna slirar.redigt.

  Så har skett under mkt långtid varken lagstöd,heller rättskälla finnes..
  Skapad modell har mkt.låg bärighet och legitimitet ,inbyggda motsättningar.

  Försäkrade medborgare står i praktiken utlämnad till godtycke, maktmissbrukamde ,härskarteknikens oetiska hantering..affärsdriven fk..med bonus i lön för nekande och ärende flöjden..troligen även utförda på konsult basis.utan tjänste ansvar.dito problem med förvaltningsdomstolar

  Det redig habiras, kvasli ordning med hittre på regler .. allt för sänka försäkrade ut ur försäkringen .. mkt beklämmande
  Försälkrade förlorar miljon belopp..i etterstupat

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading