Till lo.se Sök Meny
Avskaffa karensavdraget permanent!

Avskaffa karensavdraget permanent!

Igår meddelade regeringen och samarbetspartierna att karensavdraget slopas. Beslutet träder i kraft med omedelbar verkan och gäller en och en halv månad framåt, med möjlighet till förlängning om det bedöms motiverat. Om detta tycks det dessutom råda en bred enighet i riksdagen. Det är bra. Jag håller verkligen med Kommunals ordförande, Tobias Baudin, när han säger: ”Jag hoppas att karensavdraget härmed aldrig mer ser dagens ljus”.

Folkhälsomyndigheten rekommenderade i tisdags att alla ”med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta” (läs mer här!). Att vi då som enda nordiska land ska ha en karens (karensavdrag) i sjukförsäkringen, som försvårar arbetet med att motverka smittspridningen, är naturligtvis inte hållbart.

Att staten går in och tar över kostnaderna för karensen i sjukförsäkringen sades tydligt vid gårdagens presskonferens. Det är i ljuset av detta som LOs, Kommunals, Handels och andra LO-förbunds reaktioner måste ses. Det är, som sagt, bra att detta steg nu tas. Men se också till att karensavdraget slopas permanent. Det finns goda skäl till det.

Vilken teknik som ska användas var dock lite oklart vid presskonferensen igår. Jag frågar mig exempelvis om det är en ”utbyggd smittbärarpenning” (läs mer här!), där kravet på läkarintyg tas bort, som avses. Eller tänker man faktiskt slopa karensavdraget (läs mer här!). Det hela underlättades inte av att de ansvariga politikerna talade om att man vill ”slopa karensdagen”, som ju faktiskt slopades och ersattes av karensavdraget för drygt ett år sedan.

Visst kan man naturligtvis diskutera vilken teknik som på kort sikt är mest effektiv och vad som måste göras på längre sikt. Jag tror man kan se på frågan ungefär så här:

1.) Det är orimligt att sjukförsäkringen i nu rådande läge har en inbyggd mekanism, i form av en karens (karensavdrag), som riskerar att öka skadlig sjuknärvaro och motverka smittskyddsarbetet.

2.) Just nu är det ett akut läge med en allvarlig pandemi och en svårbedömd spridning av cornonaviruset i samhället. Då är det givetvis viktigt att hitta fram till en så bred, snabb och verkningsfull lösning som möjligt.

3.) ”Coronakrisen” har tydligt åskådliggjort hur kontaproduktivt det är att vi ska ha ett karensavdrag i sjukförsäkringen. Dessutom slår karensen väldigt ojämlikt på olika grupper i samhället. För vissa är bördan mycket tyngre att bära än för andra.

För högre tjänstemän och akademiker kan en ohälsa hanteras eller döljas genom att de exempelvis använder flextid eller arbetar hemifrån istället för att sjukskriva sig. De flesta av LO-förbundens medlemmar kan dock inte använda sig av denna möjlighet. De har i regel mindre kontroll över arbetsplatsnärvaron, arbetstakten/arbetstiderna och har dessutom ofta en hög fysisk belastning.

I LOs jämställdhetsbarometer (läs mer här!) visar några av mina utredarkollegor med hjälp av statistik från Arbetsmiljöverket att vi har en relativt hög sjuknärvaro på arbetsplatserna, framförallt bland kvinnor. Sju av tio kvinnor i arbetar- och tjänstemannayrken uppger att de någon gång under den senaste tolvmånadersperioden arbetat fast de inte borde.

Orsakerna till sjuknärvaron handlar ofta om att man inte vill belasta redan tungt ansträngda kollegor. Men bland kvinnor i arbetaryrken, som ofta arbetar inom vård och omsorg, spelar även ekonomin roll. Fyra av tio som går sjuka till jobbet gör det för att de uppger att de inte har råd att stanna hemma. Karensen i sjukförsäkringen handlar alltså i grunden om könsmakt och om makten i arbetslivet.

Det finns också anledning att väga in andra aspekter och att lyssna till de som studerat frågan närmare. Forskare vid Karolinska Institutet och Stockholms universitet visar exempelvis på en rad negativa ekonomiska effekter av sjuknärvaron. Professor Gunnar Bergström säger bland annat (Tidningen Arbetsliv 18 okt., 2019): ”Generellt brukar uppskattningar av kostnader för sjuknärvaro visa att sjuknärvaron är dyrare för arbetsgivare än sjukfrånvaro.” Det finns alltså även starka, hittills i vårt land relativt lite uppmärksammade, företagsekonomiska skäl att ifrågasätta och motverka de mekanismer som ökar sjuknärvaron.

Beslutet om att slopa karensen (karensavdraget) i sjukförsäkringen, som regeringen och samarbetspartierna aviserade igår, var bra. Det är ett viktigt steg i rätt riktning. Låt oss även ta nästa steg och avskaffa karensavdraget permanent. Det är bra för löntagarna och för hela samhället, inte bara på kort sikt utan också långsiktigt!

7 svar på ”Avskaffa karensavdraget permanent!”

 1. Jörgen Nilsson skriver:

  Jag tycker det är rätt att avskaffa karensavdraget permanent, det är ett orättvist sätt att få lågavlönade att arbeta när de är sjuka. Så vi får hoppas att detta avdrag kommer tillbaka.
  Kommunalare

 2. Börje Modigh skriver:

  Avskaffa karensavdraget permanent!

 3. Bengt Blomberg skriver:

  Håller med att karensdagen borde tas bort, för att inte smitta sina arbetskamrater.

 4. Ida skriver:

  Som ensamstående mamma i vården har jag tyvärr inget val än gå till jobbet även när jag är sjuk, annars kraschar ekonomin totalt. Har inte stannat hemma på över ett år även om jag har varit sjuk 🙁

 5. Maria skriver:

  Det vore bra om karensdagen avskaffades permanent, särskilt för kvinnor ur arbetarklassen. Jag är en långtidssjukskriven kvinna ur arbetarklass och just nu under en fruktansvärd pandemi håller försäkringskassan på att för fjärde gången dra in min sjukpenning. I sitt beslut har de noggrant filtrerat bort allt som belyser mina tre sjukdomar. Jag har vid det här laget upplevt alla fula tricks FK:s handläggare kan hitta på och just nu håller jag på att falla samman, det känns som om ingen i hela landet står på min sida och som multisjuk är jag naturligtvis rädd att bli smittad när jag snart kommer att tvingas till möten jag inte egentligen orkar med. Har moralen på FK helt dött? Hur länge ska sjuka jagas med brandfacklor, stenas och behandlas som avskräde? FK:s önskan kanske är att jag ska stryka med i pandemin?! Känns inte som om någon bryr sig över huvud taget.

 6. Ivone Bris skriver:

  Precis min åsikt. Tog upp frågan på livs kongress och fick igenom motionen att livs skulle verka för detta. Dock blev det bara en förändring som inte är mycket bättre. Med vänlig hälsning, Ivone

 7. En många delitade i systemsfelet skriver:

  Det märkligt hantering av sjukskrivna i huvudtaget . Den rundar sjukförsäkringens förarbeten och grund helt . Tom så stark så att tom ingår i grundlagen…
  Handgreppet strider mot all grundläggande rättsmedvetande .tillämpningen är både oerisk rättsvidrigt och rätts stridig..det vad skett sedan 2003.2008 .. osv ich försäjringen är ej befäst med någon tidsgräns det sakförhållandet i sjukförsäkringen…

  Mkt viktiga delar som fk borde ha kolla på som utredare, försäkringsrätten gäller..
  Flertal drabbde genom åren är redigt förda bakom ljuset.. av systemet..

  Man säga att nollade har bedrövligt lång karenstid… sjukt orätt emot försäkrade.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading