Till lo.se Sök Meny
Dags för goda arbeten i plattformsekonomin!

Dags för goda arbeten i plattformsekonomin!

Idag på World Day for Decent Work sluter den europeiska fackföreningsrörelsen upp bakom parollen om goda arbeten för plattformsarbetare.

Under senare år har plattformsarbete vuxit och blivit ett inslag i våra nationella såväl som internationella arbetsmarknader.  På arbetets marknad är det inte enbart cykelbud i tätorter som utgör plattformsarbetarna, även om dessa ofta får agera huvudexempel. Plattformsarbetet finns idag i olika sektorer, bland arbetare och tjänstemän och kan utföras fysiskt, ofta i närområdet eller helt digitalt.  Gemensamt för plattformsarbetarna är just att deras arbete förmedlas via en digital plattform. Och just denna aspekt är det som lyfts som det innovativa i plattformarnas affärsmodeller. Det har också utgjort fundamentet för den diskurs som skapats av och kring plattformsföretagen som handlar om att plattformsföretagen endast förmedlar arbete mellan köpare och säljare av arbete.

Men som fackföreningsrörelsen länge framfört och som domstolar runt om i Europa konstaterat handlar den arbetsrättsliga relationen mellan plattformsarbetarna och plattformsföretagen inte om rena förmedlingstjänster utan ofta i stället om ett anställningsförhållande. Många plattformar styr helt enkelt på ett sådant sätt över arbetet och dess utförande att det klassats som anställningsförhållande och inte som ren förmedling.  Hur den algoritmiska styrningen av plattformsarbetet påverkar den som arbetar har blivit föremål för både internationella och nationella forskningsprojekt. Gott så. Hur algoritmisk ledning och styrning av arbetet påverkar den som jobbar är en facklig utmaning och en nyckelfråga i hur vi ska utforma goda arbeten även i en digital tid.     

Att plattformsarbetare ska ha schyssta villkor i sitt arbete är en självklarhet. Vi kan inte tillåta att en viss del av företagen på arbetsmarknaden får konkurrera med villkors- och lönedumping. Vi behöver fortsatt ha en sund konkurrens på våra arbetsmarknader där samma regler för alla företag råder. Det är självklart för LO att plattformsarbete, där det handlar om ett anställningsförhållande, ska regleras på samma sätt som allt annat arbete. Även om plattformsarbete för med sig många, inte minst fackliga utmaningar så bör det införlivas i vår kollektivavtalsmodell. Transports avtal för sina cykelbud är ett sådant exempel. Det är hög tid att plattformsföretagen tar sitt ansvar och ett stort steg in i partsmodellen. Vår kollektivavtalsmodell har tjänat båda parter väl, och hjälpt oss i maktbalansen mellan arbete och kapital. För när allt kommer kring är det goda arbetet en fråga om makt. Makt över villkoren och den egna makten över arbetet. Därför är kollektivavtalsmodellen och den kollektiva fackliga styrkan grundstenen för att säkra goda arbeten även för plattformsarbete.

#WDDW21

3 svar på ”Dags för goda arbeten i plattformsekonomin!”

 1. Anette skriver:

  Bra att blir bättre arbetsvillkor för plattformsantällningar. Det är klart att deras avtal ska ses över, borde gjorts för länge sedan.
  Bra att det @jibbas” på det nu! Alla har rätt till en bra arbetsmiljö och bra villkor!

 2. Arne Johansson skriver:

  Min bild av denna anställningsform är att den är mycket svår att få till en rimlig säkerhet för den arbetande. Det verkar vara så att det inte finns ett formellt anställningsavtal. Ingen formell arbetstid eller andra anställningsförhållanden.
  Det verkar vara en grå eller svart marknad
  Alla krafter borde vara engagerad i att få ordning på denna företeelse

 3. Ulf Mannberg skriver:

  Absolut, jag håller med om att det måste arbetas fram kollektivavtal för ordning och reda så det blir bättre för de anställda under dessa förhållanden.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading