Till lo.se Sök Meny
Fortsätt reformprocessen!

Fortsätt reformprocessen!

Idag begick jag ännu en kortkrönika i mitt gamla husorgan (NSD). Här är texten, kompletterad med några länkar:

Förra veckan tog riksdagen viktiga steg i rätt riktning i sjukförsäkringsfrågan. Det handlar exempelvis om att mjuka upp de stelbenta och snäva tidsgränserna, höja inkomsttaken, stärka inkomstskyddet för dem med osäkra anställningar och öka tryggheten för dem som blivit långtidssjuka av att ha slitit ett långt arbetsliv, (läs mer om regeringsförslagen här och om LOs remissyttrande över SOU 2021:69 här).

Detta är en politik som LO och landets 3,5 miljoner fackligt organiserade löntagare steg för steg drivit fram. Ett arbete som hämtat kraft och stöd från fackföreningsrörelsens envetna opinionsbildnings- och påverkansarbete (läs denna LO-rapport).

Sjukförsäkringen har i flera decennier rustats ner, både av socialdemokratiska och av borgerliga regeringar. Efter 1990-talskrisen motiverades nedskärningarna av det statsfinansiella läget, sedan drevs nedskärningarna på av högerns tanke om att sjuka blir friskare av att bli fattiggjorda.

Idag ligger utgifterna för sjukförsäkringen i relation till BNP på en historiskt låg nivå (läs mer här, s. 17). När det offentliga skyddsnätet rullats tillbaka har det sociala risktagandet privatiserats. Värst drabbade av detta är de som stått i frontlinjen i kampen mot Covid-19, oftast kvinnor i LO-yrken.

Pandemin har påmint de flesta av oss om bristerna i dagens hårda kravförsäkring. Att vi dessutom är det enda nordiska land som har en karens i sjukförsäkringen har inte underlättat arbetet med att skydda oss mot det dödliga viruset. Karensavdraget behöver tas bort permanent för alla (läs mer om karensavdraget här). Det är en insikt som spridits till allt fler.

När det som riksdagen nu beslutat om sjösatts får reformprocessen inte stanna av. Fler trygghetsreformer behöver genomföras. Sjukförsäkringens tidsgränser måste i grunden omvandlas till stödjepunkter, där den enskilde rustas med tydliga rehabiliteringsrättigheter. Mer kännbara sanktioner måste komma på plats för de arbetsgivare som inte tar sitt arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvar på allvar.

Kravställandet i sjukförsäkringen behöver bättre träffa de aktörer som kan leverera rehabilitering och återgång i arbete. Omställningskraven på den enskilda ska vara realistiska och alltid föregås av ett individuellt anpassat omställningsstöd (läs mer om principen “försäkrad i befintligt skick”).

Valet nästa år kommer att bli något av ett ödesval, inte minst för dem som har oturen att drabbas av sjukdom. Blir Ulf Kristersson statsminister får vi årliga nedskärningar i mångmiljardklassen i vårt försäkringsskydd, för att finansiera skattesänkningar för de välbeställda. Klyftan mellan dem som kan och inte kan arbeta kommer att vidgas. Landets löntagare har all anledning att se till att så inte blir fallet.

6 svar på ”Fortsätt reformprocessen!”

 1. Arne Johansson skriver:

  Det är en fråga som bör ställas ofta under det kommande året
  Hur ofta och mycket tål vi det svenska folket att skära ner och försvaga det svenska försäkrings systemet?
  Det var på 80-talet en källa för avund i omvärlden och en källa till stolthet i Sverige
  Nu håller det på att vara en källa till skam i Sverige och förvåning och förundran i omvärlden, vad har hänt.
  Vi vet ,pengarna som skulle försäkra det svenska folket har nu gjort en utvald del av befolkningen till billionärer som gör sitt bästa att skatteplanera .
  Det är inte ett hållbart sätt att sköta samhället

 2. Karin Sperr skriver:

  Detta är mycket viktigt att arbeta för. Jag delar vidare på Facebook Jag ska arbeta för en Socialdemokratisk seger nästa år Är med. i Socialdemokraterna i Trollhättan. Sitter i kyrkofullmäktige , S-kvinnor,Östra:s S-förening, Tro och Solidaritet Och Broderskap.

 3. Anette skriver:

  Tack för din krönika! Så bra och hoppas verkligen på förändring till de bättre i dessa frågor!

 4. Sven Samuelsson skriver:

  Håller helt med!!!!!

  På dom jävlarna som bara vill roffa åt sig SJÄLVA ! ! !

 5. Jan Wiklund skriver:

  Gustav Möllers vision var en rättighetslagstiftning. Om vissa kriterier, t.ex. läkarintyg, företeddes skulle sjukersättning automatiskt betalas. Utan bedömning av nån byråkrat.

  Se Per Nyström: Välfärdsstaten och dess styrmekanismer, i I folkets tjänst, Ordfront 1983.

 6. Nollan skriver:

  Försäkrad I befintligt skick…. hur kunde försäkrade blir nollor,utförsäkrade i huvudtaget en kugg fråga för de flesta drabbade av detta elände som givet är förblir avsteg från rättens grund I praktik… pga att systemet aldrig fungerat varken etiskt heller rättsligt…
  Det verkligen ett allvarligt haveri..som tyvärr drabbat då många fullt ut försäkrade under 65 år.. rättsrötan jäser..inom hela systemet…
  Skandal ,ett mkt ogenomtänkt genomförande av alla dessa orimligjeyet som allt fler erfarit under minst två årtionden..

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading