Till lo.se Sök Meny
En dag som denna…

En dag som denna…

En dag som denna är det som facklig utredare svårt att avhålla sig från att fundera över det faktum att den tillfälliga karensersättningen avskaffas och att karensavdraget återinförs. Detta måste naturligtvis ses som ett fackligt bakslag. Det råder en stor enighet hos LO-förbunden när det gäller vikten av att avskaffa karensavdraget, vilket också manifesterades här om dagen när LOs ledning och 14 LO-förbund skrev en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet.

Tyvärr har regering och riksdag inte lyssnat in de slutsatser som inte bara LO – utan också TCO-förbund som Vision, Vårdförbundet, socialdemokratiska ledarsidor och Miljöpartiet – dragit av de problem som synliggjorts under pandemin. Allt fler har insett det absurda i att vi som enda nordiska land ska ha en smittspridningsmekanism, i form av ett karensavdrag, inbyggd i sjukförsäkringen.

Ett borttagande av karensavdraget handlar inte bara om att motverka spridningen av Covid-19, där vi ju fortfarande i skrivande stund tvingas leva med tidsbegränsad immunitet och risk för nya mutationer. Det handlar också om att motverka annan skadlig sjuknärvaro, som leder till fördjupade och längre sjukdomstillstånd, på grund av att anställda känner sig tvingade att jobba av ekonomiska skäl trots att de av medicinska skäl inte borde göra det. Här finns en tydlig klassdimension. Värst drabbade av karensen i sjukförsäkringen är naturligtvis de löntagare som inte kan jobba hemifrån när de känner sig sjuka. Det gäller 9 av 10 av LO-förbundsmedlemmarna (läs mer i denna LO-rapport).

Nu går vi in i ett osäkert läge, där signalerna från de ansvariga politikerna är tvetydiga. Visst kan man exempelvis fråga sig om syftet med att återinföra karensavdraget och samtidigt tillsätta en utredning, med relativt öppet direktiv och ovanligt lång utredningstid, är att när utredningsförslaget väl kommer om ca 1,5-2 år har vissa löntagare redan tvingats betala en avskaffad karens ur sitt löneutrymme. Utredningen ska inte slutredovisas förrän 29 september 2023, vilket naturligtvis sätter press på de fackförbund som upplever störst problem med skadlig och ofrivillig sjuknärvaro att förhandla bort karensavdraget.

Problemet med en sådan förhandlingslösning är att de löntagargrupper med höga sjukdomsrisker och låg förhandlingsstyrka, som behöver ett borttagande av karensen mest, givetvis är de som kommer att få betala det högsta priset i en förhandling. Dessutom berörs inte arbetslösa och de med de osäkraste anställningarna av en förhandlingslösning (läs mer om detta i aktuellt remissyttrande från LO).

Regering och riksdag skulle enkelt kunna ta bort denna ”förhandlingspress” på de mest utsatta löntagargrupperna, genom att exempelvis förlänga den tillfälliga karensersättningen för alla försäkrade under utredningstiden. Det är både oklokt och tondövt av de ansvariga att inte lyssna på de fackliga förslagen rörande detta (läs exempelvis denna debattartikel av Sekos ordförande i Arbetet).

Nu finns alltså risk för att steg tas bort från en av grundprinciperna i den svenska socialförsäkringsmodellen, med en allmän riskgruppsutjämning i hela försäkringskollektivet. Hur detta påverkar tilltron till välfärdsstaten vet vi inte. Förmodligen minskar legitimiteten för den allmänna försäkringen. Joakim Palme och Daniel Barr varnade för en sådan utveckling i december 2020 på DN-debatt. En analys som borde stämma ansvariga politiker till självkritisk eftertanke.

Så kan tankarna gå hos en facklig utredare en dag som denna…

5 svar på ”En dag som denna…”

 1. Kurt Söderberg skriver:

  Som vanligt kommer det drabba de som har de minsta ekonomiska skyddet vid akuta sjukdomar, när skall ett välfärdsland som Sveriges börja med ekonomisk utjämning på riktigt

 2. Arne Johansson skriver:

  Karensdagens skadliga effekter för både arbetare och arbetsgivare borde vara klart efter denna prövning. Men det gäller till höggrad kvinnor i låglöneyrken så dom ska väl tuktas .
  Jag undrar om undersköterskor inte kommer att vara en riktigt brist vara ganska snart. Det är ju den yrkesgrupp som vården vilar på i hög grad och jag tycker att det är en grupp som måste vårdas och uppskattas till till högre grad
  Vården kommer att kräva det

 3. Birgitta Ahlsen skriver:

  Håller verkligen med

 4. Tobias skriver:

  Kurt Söderberg: Politikeruppdrag är en samhällstjänst och att villkoren för sådana inte ska avvika dramatiskt från vad den breda allmänheten är bekant med.
  Så varför skall politiker vara ett skyddat ämbete?
  Om jag referera till välfärdslandet Sverige!(som inte finns kvar).

 5. Halle skriver:

  Ni har helt rätt, men tyvär politikerna som har så höga löner och falskärmar kan aldrig förstå hur det känns för den person som tjänar mindre och dessutom få ännu mindre när man blir sjuk eller ofriviligt arbetslös.
  Något annat som jag kan ge er som förslag att prata om eller kolla, är att när reglerna för provanstälning ändrades till 6 månader så har hänt och händer otroligt mycket att arbetsgivarna utnytjar folk. Det är katastrof och skam att folk blir utnytjad på det sätt.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading