Till lo.se Sök Meny
Håller arbetsmarknadspolitiken på att bli en ny form av fattigstuga?

Håller arbetsmarknadspolitiken på att bli en ny form av fattigstuga?

I valet 2006 talades det mycket, framför allt från Allianspartiernas sida, om hur man på politisk väg kunde dölja arbetslösheten genom olika typer av “AMS-åtgärder” (arbetsmarknadsprogram hos AF). Man talade då ofta om olika begrepp så som “dold arbetslöshet” och “bred arbetslöshet” osv. Denna diskussion tycks vara helt bortblåst idag.

Idag nämns ytterst sällan att de sjunkande arbetslöshetssiffrorna fortfarande till stor del köps till priset av en kraftig ökning av olika “AMS-åtgärder” (idag kallas dessa exempelvis för jobb- och utvecklingsgarantin eller nystartsjobb osv.).

Det handlar alltså om att regeringen döljer eller åtminstone vinklar “arbetslöshetsproblemet”, genom att just före valet kraftigt blåsa upp volymerna i olika typer av arbetsmarknadspolitiska program. Denna effekt verkar än idag och får fortfarande genomslag i arbetsmarknadsstatistiken och arbetslöshetssiffrorna.

Ett av de långsiktiga och allvarliga problemen i arbetsmarknadspolitiken är att programåtgärderna allt mer får karaktären av “passiv förvaring”. För ett tag sedan visade exempelvis en studie från IFAU att två av tre deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin ägnar högst tio timmar i veckan till jobbsökande och aktiviteter. De åtgärder som visat sig ha mest positiv och långsiktig effekt, d.v.s. de utbildningstunga och kompetenshöjande insatserna, utgör däremot en allt mindre del av de totala arbetsmarknadspolitiska insatserna.

Det är mot denna bakgrund som det klargörande repotaget om FAS 3, i gårdagens TV 4, ska ses. Vi håller alltså just nu på att skapa en arbetsmarknadspolitik som blir allt mindre tillväxtbefrämjande och allt mer stigmatiserande för den enskilde.

De bilder som TV 4 förmedlade i går stämmer till djupare eftertanke. Är det anständigt ett modernt välfärdssamhälle att behandla utsatta människor på detta sätt? Håller vi just nu, inom ramen för arbetsmarkandspolitiken, på att bygga upp en ny form av ”fattigstuga” eller ”arbetsstuga” för dem som hamnat vid sidan av och som den allt hårdare ordinarie arbetsmarkanden sorterar bort?

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading