Till lo.se Sök Meny
Lönebidrag – Regeringens ansvar.

Lönebidrag – Regeringens ansvar.

Uppdrag granskning och tidningen Dagensarbete har den
senaste tiden rapporterat om anställda som blir lurade av arbetsgivare på
försäkringar och pension. Det är bra och viktiga reportage. I vissa fall har AF gjort fel och det är mycket allvarligt.

Men det som är mest alvarligt och viktigt kommer inte fram –
Regeringen bär ansvaret för Arbetsförmedlingen, därmed bär de också ansvaret för att enskilda personer tvingas arbeta hos arbetsgivare som kan stoppa de anställdas pensionspengar i egen ficka.

Så sent som i juli 2011 försvagade regeringen kraven på
kollektivavtalsliknande villkor för lönebidrag, trygghetsanställning och utvecklingsanställning.
Det har kraftigt ökat riskerna för att personer tvingas arbeta med försämrat försäkringsskydd.

Arbetsmarknadsministern behöver förklara varför man har
genomfört förändringar som ökar riskerna för att enskilda inte ska få sin
rättmätiga ersättning.

Vad avser ministern göra för att förhindra och kompensera de
personer som har drabbats?

Kollektivavtal eller villkor likvärdiga med KA är det
säkraste sättet för att uppnå trygghet för den enskilde och arbetsgivaren.

Den borgerliga regeringen har fört en politik som har
försämrat skyddet och tryggheten för personer som anställts med lönebidrag, syftet har varit att fler ska få en lönebidragsanställning. Det har misslyckats – siffror från Arbetsförmedlingen visar att effekten har uteblivit och att andelen lönebidrag har minskat. I Instegsjobb och särskilt anställningsstöd gäller fortfarande kollektivavtal eller motsvarande villkor, kommer ministern även att ge sig på att försämra dem?

Moderaterna säger sig stå för upp för den svenska arbetsmarknadsmodellen, trots det framhärdar de i sin politik och tycks tro att det är kraven på rimliga arbetsvillkor som är hindret för att arbetsgivare ska anställa som bidrar till att arbetslösheten minskar.

Regeringens medicin för ökad sysselsättning har bl.a. varit sänkta ingångslöner, ungdomslöner, låga eller inga ersättningar i de arbetsmarknadspolitiska programmen. En raserad a-kassa och en havererad sjukförsäkring.  Medicinen saknar verkan, arbetslösheten ökar och i dess spår uppstår fattigdom.

Rätt sätt för att göra arbetsmarknaden tillgänglig för alla är flera, börja med att höja taket i lönebidraget så att arbetsgivarna vill anställa. Garantera att Arbetsförmedlingen får de förutsättningar som krävs för att säkra kvalitén. Återställ kraven om kollektivavtal eller motsvarande villkor i subventionerade anställningar.

 

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading