Till lo.se Sök Meny
Ökad arbetslöshet – Ökat lidande.

Ökad arbetslöshet – Ökat lidande.

Berättelserna om hur arbetslösa utnyttjas och far illa i Sverige borde inte chocka mig lika hårt längre, men det gör det – varje gång och gång på gång. Vid ett besök på det pittoreska Gotland berättar fackligt aktiva på en arbetsmarknadskonferens, ordnad av LO-distriktet, hur arbetslösa blir brickor i ett system för att pressa villkor på arbetsmarknaden.

En man i 55 årsåldern som har arbetat i hela sitt liv har drabbats av arbetslöshet. Han sysselsätts i en insats ordnad av Arbetsförmedlingen där ersättningen är 7600 kr i månaden, brutto. Om han inte lyckas få ett arbete snart tvingas han sälja sitt hus. Han söker efter arbete varje dag, men berättar att arbetsgivarna inte är intresserad om det inte finns något bidrag från Arbetsförmedlingen. Trots att det finns ett behov hos arbetsgivarna att anställa fler.

Det finns fler tecken på hur arbetsmarknadspolitiska insatser missbrukas av oseriösa arbetsgivare. Konferensdeltagarna vittnar om hur arbetslösa används som extra arbetskraft genom att beviljas praktik i tvåveckorsperioder. Någon handledning eller handlingsplan för praktiken finns inte. Att praktiken skulle leda till en anställning kan den enskilde snabbt glömma.

Det är lätt att rikta sin vrede över hur arbetslösa utnyttjas mot Arbetsförmedlingen, men AF kan aldrig bli bättre än vad regeringen tillåter. Därför är det också regeringen som bär ansvaret och bör ställas till svars för att arbetslösa tvingas delta i åtgärder som inte förbättrar deras möjlighet till att få ett arbete utan istället utnyttjas som billig arbetskraft.

En person på konferensen berättade om hur det privata coachningsföretaget han var hänvisad till visade film om en snabbmatskedja och en annan film om hur hälsosamt det är att gå på Friskis och svettis. När kvalitén och kontrollen av insatserna är låg ökar inte den arbetslöses möjligheter till att finna ett arbete – men det ökar lönsamheten för coachningsföretaget.

Arbetsmarknadspolitiska insatser ska vara utformade efter den arbetslöses behov, det ska ske med respekt för individen samtidigt som kontroll utförs så att systemen inte överutnyttjas. Den som är arbetslös ska kunna delta i insatser av god kvalité med en ersättning som inte skapar fattigdom. Så är inte arbetsmarknadspolitiken utformad idag.

Den svenska arbetsmarknadsmodellens styrka när den fungerar är att människor inte lämnas i sticket om de drabbads av arbetslöshet. Det ska istället erbjudas aktiva arbetsmarknadspolitiska insatser tillsammans med en välavvägd a-kassa. Det har visat sig vara det mest effektiva sättet att minska tiden i arbetslöshet. Det har varit fundamentet för att skapa ett konkurrens kraftigt Sverige.

Den Moderatledda regeringens försök att öka sysselsättningen genom att öka pressen på de arbetslösa samtidigt som arbetsgivarna näst intill okontrollerat får bidrag, så som sänkt arbetsgivaravgift för unga och sänkt restaurang moms har misslyckats, det påpekades så sent som igår av finanspolitiskarådet. Arbetslösheten är nästan 8 procent och antalet långtidsarbetslösa ökar dramatiskt och är snart uppe i 70 000 personer. Det är en katastrof för den som drabbas och det skadar svensk ekonomi nu och på långsikt.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading