Till lo.se Sök Meny
Nu är det upp till bevis för riksdagspartierna!

Nu är det upp till bevis för riksdagspartierna!

Idag presenterade regeringen ett antal åtgärder för att stärka tryggheten för dem av oss som drabbats av en sjukdom som nedsätter arbetsförmågan. Det som fördes fram vid dagens presskonferens är inga stora ”Alexanderhugg”, utan väl utredda och sakligt grundade reformsteg i rätt riktning (se aktuell pressträff och pressmeddelande).

Förslagen vilar på erfarenheter som gjorts de senaste åren. Pandemin har tydligt synliggjort det grundläggande ”feltänket” bakom de senaste decenniernas stora systemförändringar i sjukförsäkringen, inte minst de som alliansen genomförde 2008. Det handlar framför allt om brister i det allmänna försäkringsskyddet som finns i ”rehabiliteringskedjan”. Även om det som presenterades vid presskonferensen idag inte är några jättekliv är de ändå viktiga reformsteg, som styr bort från ett politiskt tänkande som i decennier slitit isär samhället och systematiskt ökat klassklyftorna.

Att höja inkomsttaket, så som föreslås, är dessutom helt nödvändigt för att förhindra det successiva systemskifte vi är inne i och som ledande välfärdsforskare varnat för i praktiken innebär att vi överger den nordiska välfärdsmodellen (se DN-artikel av Joakim Palme och Daniel Barr). Det är sannerligen på tiden att detta uppmärksammas och leder till politiska åtgärder.

Mellan raderna i pressmeddelandet skymtar en välfärdspolitisk grundsyn som gör upp med tankemönster som legat till grund för nedskärningarna i den sociala tryggheten. Det handlar exempelvis om att lämna tanken på att den som drabbas av sjukdom blir friskare och mer arbetsför av hot om fattigdom och social marginalisering. Vad som behövs är inte fler nedskärningar och stramare regler, utan i stället ökad ekonomisk trygghet och bättre stöd tillbaks till arbete.

Det är hög tid att styra bort från en politik där löntagare betalar skattesänkningar med ökad otrygghet vid sjukdom (läs mer om detta i en blogg om den allmänna löneavgiften). Det är alltså dags för en reformism som ökar jämlikheten och jämställdheten.

Men de åtgärder som presenterades idag (läs mer om detaljförslagen här) kommer inte att en gång för alla ”laga sjukförsäkringen”. Innan vi är där måste också en hel del annat komma på plats. Det handlar om att bättre motverka arbetsrelaterad ohälsa och skadlig sjuknärvaro, att rusta de försäkrade med tydliga rehabiliteringsrättigheter, att i större utsträckning väga in att vi faktiskt har en individuellt varierande rehabiliterings- och omställningsförmåga, att stärka rättssäkerheten och försäkringsskyddet (sjukersättningen) för för de långtidssjuka, att se till så att ingen ”ramlar mellan de olika myndighetsstolarna” osv. Dessutom behövs en fristående och grundlig genomlysning av hur Försäkringskassan hanterat och hanterar lagstiftningen.

Samtidigt bör det framhållas att de förslag som regeringen nu lägger på riksdagens bord, som till stor del härrör från den offentliga utredning som leddes av Claes Jansson (se SOU 2020:6 och SOU 2020:26), grundas i en gedigen och seriös analys. Regeringsförslagen, inklusive höjningen av inkomsttaket, har ett mycket brett stöd i hela den fackliga rörelsen. De stöds inte bara av LO, utan också av tjänstemännen i TCO och akademikerna i Saco. Dessutom har tunga remissinstanser som exempelvis Arbetsförmedlingen och en rad andra expertorgan och stora kommuner ställt sig bakom de utredningsförslag som förhoppningsvis nu omvandlas till praktisk politik.

Nu är det upp till bevis för partierna i Sveriges riksdag. Förmodligen kommer högern, med Moderaterna i spetsen, att försöka skjuta sönder förslagen och prata om ”bidragssystemet” fast det handlar om en socialförsäkring. Som vanligt. Men de partier som motsätter sig de reformsteg som nu föreslås kommer att få en mycket tung bevisbörda. Lita på att de kommer att mötas av en flod av väl grundade sakargument från landets 3,5 miljoner fackligt organiserade löntagare.

7 svar på ”Nu är det upp till bevis för riksdagspartierna!”

 1. Johnny Wilenstrand skriver:

  Hej!
  Äntligen Sunt Förnuft och Hjärta med i Samhälls-debatten. Vi mår alla bra av att hjälpa och bry oss om varandra. Gjorde Gud oss till sin avbild så är det dags att visa det. Stort tack till LO och alla deras politiskt engagerade medarbetare och medlemmar.
  Mvh J.

 2. Timo Viiperi skriver:

  Hoppas någon kan svara upp moderaternas påhopp i medierna på ett tydligt sätt. Borde inte vara svårt, om de får TV tid.

 3. Arne Johansson skriver:

  Rehabiliteringen efter sjukdom och skada, som ska vara till god hälsa kapacitet som ska vara relaterat till det arbete man ska tillbaka till. Om inte arbete med rimliga ansträngningar är möjligt inkluderar utbildning för en ny karriär. Ska det finnas en ekonomisk trygghet i framtiden.

 4. Johnny Wilenstrand skriver:

  Hej!
  Glöm ej att sticka hål i bubblan ”Global Marknads Ekonomi” som håller på att driva oss i fördärvet. Livet har sina Grundbultar som inte ens dessa bubblor kan rucka på.
  Mvh J.

 5. Sven Samuelsson skriver:

  Rätt! Fram för de svaga i samhället!

 6. Pär Jonsson skriver:

  Bra skrivet. Hoppas också på åtgärder mot F-kassans hemska system där deras egen läkare som inte träffat den sjukskrivne kan avgöra arbetsförmågan,

 7. Svarte petter skriver:

  20 år av röttsrötan ,skev fuskjakt, riggade it system …vådan är att försäkrade strandat i krondiktet givet ofta styrt av enskilda egen intressen..där allt fler tyvärr fått sina liv, ekonomi, existens beprövade …
  Vad skall sjukdoms drabbade leva på ? När systensfelet är gigantiskt…
  Etterstupat hjälper få försäkrade under pågående aktiv vård ,inte heller på dribblar arbetslöshet….
  Jo rehab k som sprack… tyvärr körde nog systemet i krondiktet redan 1995,1997 osv….
  Felhantering ett enormt misstag…
  Ett angrepp på en röttogjeyslag tom skyddad i grundlag… antar få små plåster lagar detta gigantiska hål… politiskt skapat….

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading