Till lo.se Sök Meny
Högerns attack mot de sjuka fortsätter!

Högerns attack mot de sjuka fortsätter!

Idag begår jag ännu en kortkrönika i Norrländska Socialdemokraten (NSD). Här kan du läsa texten, kompletterad med uppdaterade uppgifter och relevanta länkar:

“I regeringens höstbudget finns en rad förslag om att förstärka försäkringsskyddet vid sjukdom. LO vill ta ytterligare steg, men det som Ardalan Shekarabi hittills aviserat går definitivt i rätt riktning. Det handlar bland annat om att mjuka upp arbetsförmågeprövningen vid sjukförsäkringens snäva och stelbenta tidsgränser, öka tryggheten för dem som slitit ett långt arbetsliv och höja inkomsttaket så att fler får hela sin inkomst försäkrad.

Regeringens reformförslag stödjs av 3,5 miljoner löntagare i LO-. TCO- och Sacoförbunden och en rad andra tunga remissinstanser. Mot detta står en borgerlighet som i varierad utsträckning och omfattning vill se fler karensdagar, stramare kvalifikationsregler, fortsatt låga inkomsttak och en vidgad skatteklyfta mellan sjukskrivna och övriga inkomsttagare.

Sammanlagt vill Moderaterna spara 5,1 miljarder kronor nästa år och 12 miljarder 2023 på sjukförsäkringen jämfört med regeringen. När man lyssnar på Ulf Kristersson blandar han dessutom systematiskt och felaktigt ihop bidrag och socialförsäkringar. Man får intrycket av att ”bidragsberoendet” skulle vara särskilt högt i vårt land.

Då kan det vara på sin plats att påminna om att Sverige är det skandinaviska land som avsätter lägst andel av sin BNP till offentliga transfereringar – dvs socialförsäkringar, a-kassa och ekonomiskt bistånd. Vi ligger på 17:e plats i Europa i Försäkringskassans senaste jämförelse i publikationen Socialförsäkringen i siffor 2021. Vi ligger alltså efter länder som exempelvis Tyskland, Frankrike, Österrike och Storbritannien.

Det stora nyliberala systemskiftet i sjukförsäkringen (”rehabiliteringskedjan”) som alliansregeringen genomförde 2008 fattiggjorde många löntagare. Hittills har inte Socialdemokratin riktigt förmått stå emot de grundtankar och den hegemoni som Reinfeldts ”arbetslinje” etablerade. Det nu avskaffade 9,0-målet i Försäkringskassans regleringsbrev är ett av uttrycken för detta (läs denna LO-rapport).

Mot denna bakgrund är det glädjande att konstatera att det äntligen ligger socialdemokratiska regeringsförslag på riksdagens bord som stärker sjukförsäkringen. Dessutom finns det skäl att hoppas på att S-kongressen i november tar ytterligare steg i denna riktning.

Det är exempelvis orimligt att vi som enda nordiska land ska ha en smittspridningsmekanism, i form av ett karensavdrag, inbyggt i vår sjukförsäkring. Tas denna orimlighet bort – så som exempelvis LO, Miljöpartiet och flera TCO-förbund vill – tas ytterligare steg i rätt riktning. Sverige blir då ett mer jämlikt och mindre extremt land.”

11 svar på ”Högerns attack mot de sjuka fortsätter!”

 1. Kurt Söderberg skriver:

  Som vanligt bra skrivet och formulerat i kampen för ett rättvisare samhälle

 2. Tobias skriver:

  Av debatten att döma är det lätt att få intryck av att socialförsäkringarna i allmänhet och sjukförsäkringen i synnerhet är en kronisk statsfinansiell varböld, som ständigt generar miljardbelopp i underskott. Tittar man på statens räkenskaper får man däremot en helt annan bild.

  Snarare är socialförsäkringarna en kassako som årligen levererar mellan 20-30 miljarder kronor till statskassan. Under perioden 2006-2015 uppgick det samlade överskottet till 320 miljarder kronor.

  Samtidigt har socialförsäkringarna försämrats till den grad att de inte längre kan göra anspråk på att vara generella och garantera standardtrygghet för flertalet yrkesverksamma. Sjukförsäkringen ger exempelvis knappt häften av löntagarna en ersättning som motsvarar 80 procent av inkomstförlusten och när de lämnar arbetsmarknaden riskerar de få en pension på 40-50 procent av sin slutlön.

  Men allt detta är moderat Och KD retorik som används för att minska jämlikheten mm. Även att missleda allmänheten.

  På vilket sätt är socialförsäkringarna en kassako kan man fråga sig och vart tar alla pengar vägen om de inte används för finansiera socialförsäkringssystemet, som är en hörnsten i den svenska välfärden?

  En praxis som utvecklades under 1990-talets saneringspolitik. Då använde man överskottet från socialförsäkringar för att beta av en gigantisk statsskuld. Genom att sänka ersättningarna och införa hårdare villkor medan avgiftsnivån lämnades oförändrad ökade överskotten snabbt.

  Det är detta man gör från borgerligt håll genom manipulation få allmänheten att tro att systemet är fel, när det är politiken och politikerna som är/gör fel.
  Fortsätter statsmakten på den inslagna vägen har försäkringsvärdet i socialförsäkringarna urholkats fullständigt inom en snar framtid. Kvar återstår bidragsförmåner, som drastiskt försämrar förutsättningarna för ett jämlikt och jämställt samhälle.

  Hoppas att medborgarna gör ett val som får bort denna typen av retorik och att man inte röstar in en ny borgerlig regering vid nästa val.

 3. Ulf Björk. skriver:

  Kjell tar upp frågan om att stärka försäkringsskyddet vid sjukdom och att det fins med i regeringens höstbudget .
  Det är bara att applådera Kjell och .lo som gjort ett bra arbete.
  Att förslaget. Stöds av tjänstemanna org innebär en enorm styrka i frågan nu och i framtiden.

 4. Ulf Samuelsson skriver:

  Bra där!

 5. Kristian Hermansson skriver:

  Bra skrivet

 6. Mats Franzén skriver:

  Bidragsberoende har varit en liberal fiktion (rädsla) alltsedan den engelska fattigvårdslagen år 1834. Fattigdom beror enligt den här berättelsen på moraliska brister hos den fattige. Därför arbetslinjen: vi måste lära “dom” att arbeta så att “dom” inte ligger samhället till last…
  Så modern är Kristersson.
  Lustigt nog är samma höger varm vän av allehanda avdrag: för räntor, Rut & Rot. Avdragsberoendet skyddas med näbbar och klor. Har man avdrag, har man tydligen gjort rätt för sig. Att det kostar staten mycket i form av uteblivna skatteintäkter verkar inte bekymra. Staten är ju redan för stor…
  Poängen med socialförsäkringarna är annars att bekämpa fattigvården och fattigvårdskostnaderna, vilket också skedde på 40- och 50-talet, inte minst.

 7. Johnny Wilenstrand skriver:

  Hej!
  Man måste vara rik för att ha råd att vara sjuk. Det är en ynnest unnad endast dem. Inte ens Eutanasi för de fattiga. De får självdö.
  Mvh J.

 8. Arne Johansson skriver:

  Hur länge ska myten om Sveriges förnäma försäkringssystem få leva?
  Vi ligger nu på 17e plats i Europa !
  Den borgerliga propagandan har besegrat arbetar rörelsen

 9. Svarte petter skriver:

  Attacken är långvarig sedan 1997 …medökad röts 2003 samt 2008,2011 från systemeys sida. Rättsrötan jäser hitte på system …fk ab inte har ljusinsläpp kommit ännu statskontoret utreder????? När vanliga dödliga redan kartlagt haveriet i detalj..dvs det står I strid med rättens grund dock talar de flesta inför döva öron,blinda tjänsteman ,,, blinda FVR …
  Satt I system

 10. Fiktiv nolla skriver:

  Oavsett tiden så nämnvärt bidragit till försäkrade välstånd utan snarare etterstupa.
  Sjukförsäkringen är inget bidrag..alla äro försäkrade som har jobbat tom 65 år givet med SGI…det verkar som om logistiken etiken blivit lite skev med åren projekten inte så genom tänkta på individ nivå precis rättssystemet fungerar inte isf rapporter osv har satt ner foten på bristerna..dock får anse att den enskilde blivit redigt osidosatt som försäkrad.. lundbehrepp och ordklyveriet kvasli.. ser flertal som inser att sjuka gamla fått betalat ..cirkusen i utredande verkar gå i långbänk….
  Hitte på systemets baksida…har krossat mången liv, ekonomi skapat mer ohälsa och tandrötan ,Ben rötan dvs mer av fel vara… förutom etterstupat

 11. Timo Viiperi skriver:

  Bra underlag för framtida diskusioner. Var hittar man faktaunderlag på överskottet?

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading