Till lo.se Sök Meny
Jag har inget att dölja så vad spelar det för roll?

Jag har inget att dölja så vad spelar det för roll?

En tydlig och ökande trend under de senaste åren i arbetslivet är att arbetsgivarna inför övervakningsåtgärder, till exempel kameraövervakning, kontroll av GPS och e-mail, drog- och alkoholtester, för att kontrollera sina anställda. Detta utan att bry sig om att de kränker arbetstagarnas personliga integritet. Om det beror på att arbetsgivarna misstror sina anställda mer nu än förr i tiden eller att det helt enkelt har blivit billigt och lätt att övervaka är svårt att veta, med ökningen är ett faktum. Ofta sker införandet av övervakningen utan MBL-förhandling eller någon som helst samråd med fackklubb eller avdelning. En självklar rättighet och ett arbetsledningsbeslut menar arbetsgivarorganisationerna. Är det verkligen så?

Övervakning kan, om den används på rätt sätt, vara bra ur säkerhetssynpunkt men kan, om den används fel, vara ett maktmedel för arbetsgivarna. Hur då? Grovkorniga inspelningar kan (och har) användas som bevisning i mål om uppsägning i arbetsdomstolen. För att minska självbestämmandet för arbetstagarna på arbetsplatsen (nej, ta inte den först, ta den där istället…). Övervakning har till och med använts till att trakassera utvalda anställda.

Känner du igen dig från din arbetsplats? Bryr du dig inte, eller är det fackklubben som inte bryr sig? Spelar ingen roll säger du? Eller tror du att det inte går att göra nåt at saken?

Bra att veta: Det finns lagar, praxis och internationella konventioner som innehåller regler till skydd för den personliga integriteten. Så viktig är alltså varje individs personliga sfär. Bara för att du är anställd upphävs inte dessa rättigheter.

Tyvärr är det inte lätt att försöka försvara sina eller andras rättigheter i de här frågorna. Som anställd och förtroendevald ställs du inför svåra frågor och situationer. Hur ska man agera? Rättsläget är fragmentariskt med en mängd regler som gäller i olika situationer och på olika områden. Dessutom finns det ett stort område där det inte finns några regler.

Vill du lära dig mer om dessa frågor eller kanske försöka få till ett kollektivavtal som reglerar hur övervakning får användas på din arbetsplats har jag några tips.

LO har tagit fram en skrift som heter Övervakning och kontroll på arbetsplatserna som behandlar just dessa frågor. Skriften är tänkt som ett verktyg i situationer där arbetsgivare infört, eller vill införa, övervaknings- och kontrollåtgärder på arbetsplatsen. Först beskrivs de rättsregler som gäller på området med tillhörande rättsfall. Sedan kommer ”checklistor” med förslag på hur man kan hantera olika slags övervakning för att tillvarata arbetstagarnas rättigheter på bästa sätt.

Vill du grotta ner dig rejält kan du läsa sen senaste statliga utredningen på området Integritetsskydd i arbetslivet SOU 2009:44 (nej, det har inte blivit någon lag av den).

Varför ägnar jag min första blogg åt detta ämne? Jo,givetvis för att jag tycker att det är är en viktig maktfråga men också för att jag får fler och fler frågor från medlemmar, förtroendevalda, press och media om just personlig integritet och vad arbetsgivare får och inte får göra. Många tror att det inte finns något att göra åt saken men det är fel – det finns mycket att göra! Och det är viktigt att frågorna regleras, helst i kollektivavtal.

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading