LO i världens centrum för frihandel för en dag

avatar

Idag inleds en unik konferens i LO-huset i Stockholm. LO står tillsammans med Svenskt Näringsliv och den svenska regeringen värdar för en ”TTIP dialog” – en konferens om det frihandelsavtal som just nu förhandlas mellan EU och USA. De flesta använder den engelska beteckningen TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership. I dialogkonferensen deltar representanter [...]

Building a future with Decent Work – Idag inleds ILOs 105:e arbetskonferens

avatar

Situationen och utmaningen för världens arbetare blir allt tuffare. Jakten på ökade vinster och snabbare produktion, leder till att mänskliga rättigheter i arbetslivet allt mer får stå tillbaka. Därför är ILOs arbetskonferens viktigare än någonsin. För att jämna ut den ojämlika fördelningen av globaliseringens effekter kommer arbetstagarna att kräva att arbetsgivare och regeringar står upp [...]

Fem argument mot basinkomst

avatar

Basinkomst, medborgarlön och grundtrygghet är olika namn på ett alternativ till dagens offentliga system för ekonomisk trygghet. Idén är att slå ihop alla offentliga sociala försäkringar och sedan varje månad ge varje vuxna samma summa pengar. Ett barnbidrag under hela livet. Basinkomst utreds och testas på flera håll och i olika former runt om i världen. Basinkomst [...]

Om auktoritär liberalism och facket på ungerskt vis

avatar

Kastanjeträden står i full blom. Svalorna flyger högt. Luften är mild. Det är tidigt i april men i Budapest är det redan försommar. Jag är i Ungern för att berätta om facklig historia. Min uppgift är egentligen mig övermäktig. Hur kan man på en halvtimme förklara hur fackföreningsrörelsen blev en maktfaktor i Sverige? Vilka var [...]

Prinsar är inte de enda som föds med silversked i mun

avatar

Idag döps Prins Oscar i Slottskyrkan. Monarkin känns för många som en förlegad institution. Men prinsar och prinsessor är inte de enda som föds till sin lott i livet. Och det är vad som verkligen är förlegat. Olika ekonomiska möjligheter På senare år har så pass bra data blivit tillgänglig för både Sverige och för [...]

EESK om anständiga arbetsvillkor

avatar

EESKs plenarmöte för maj månad håller just på att avslutas. Två yttranden som gäller arbetslivets villkor har debatterats och antagits. REX/462 om Arbete på skäliga villkor inom globala leveranskedjor; EESKs yttrande kommer vara ett bidrag till den allmänna debatten på temat vid ILOs internationella arbetskonferens i juni, och därtill bidra till debatten som förs i EU [...]

Kan Alvar Yliaho lära oss något om flyktingpolitiken?

avatar

När jag växte upp tog det många år innan jag förstod vad ordet alkoholist betydde. Varken mamma eller pappa använde alkohol på ett sätt som skrämde mig eller min lillasyster. Däremot fanns ett annat ord: Yliaho. Det var en finne som var i 50-60 års åldern. Lillsyrran drömde ibland mardrömmar om honom. Ofta kunde man [...]

Allrakäraste svenska modell

avatar

LO-ekonomernas bild av den ekonomiska utvecklingen som presenteras i dag är åt det ljusare hållet. Den svenska konjunkturen är stark. BNP ökade med cirka 4 procent i fjol och tillväxten blir fortsatt hög i år och nästa år. Den offentliga konsumtionen väntas öka förhållandevis kraftigt i år på grund av ökade kostnader för flyktinginvandringen och [...]

Försvar för svenska modellen får inte eka tomt

avatar

Det finns ett brett politiskt stöd för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Det är bra. Men detta måste åtföljas av ett målmedvetet politiskt arbete för att säkerställa en av modellens bärande pelare; en hög och jämn nivå på arbetskraftens kunskaper och färdigheter. Annars riskerar försvaret för den svenska modellen att eka tomt. Svensk arbetsmarknad präglas av högt ställda [...]