Fakta som ställer ohälsans klasstrappa i blixtbelysning

avatar

I en färsk avhandling från Umeå Universitet studeras ojämlikhetens effekter på hälsan. Forskaren Anita Lindmark visar att när det gäller chansen att överleva en stroke är effekten av låg inkomst fullt jämförbar med effekten av andra traditionella riskfaktorer som rökning eller med fem års högre ålder. Ohälsans klasstrappa blixtbelyses återigen. Efter den akuta fasen har personer […]

Samordnade och gemensamma lönekrav – det som kan minska löneskillnader

avatar

För att det ska vara möjligt att minska löneskillnader mellan – i LOs fall – kvinnor och män i arbetaryrken på ett hållbart sätt, är samordning och gemensamt formulerade lönekrav avgörande. Det är därför betydelsefullt att samordningen är tillbaka på banan inför 2017 års kollektivavtalsförhandlingar. Samordningen innebär att LOs samtliga 14 förbund är överens om […]

Allt för många varningsklockor ringer!

avatar

Idag kan vi i Dagens Nyheter (DN) läsa om att Försäkringskassan (FK) gör en praxisförändring utifrån framför allt två domstolsutslag. Detta innebär att FK ser varje nytt läkarintyg som en ny ansökan och inte längre regelmässigt betalar ut ersättning under den utredningstid som kan uppstå mellan två läkarintyg. Däremot kan FK fatta ett interimistiskt beslut […]

World day of decent work – Världens arbetare kräver jämlikhet

avatar

Idag den 7 oktober manifesterar fackföreningsrörelsen runt om i världen för ett anständigt arbetsliv, fritt från slaveri, barnarbete och diskriminering. Det är djupt sorgligt och orättfärdigt att det krävs en dag för att uppmärksamma den självklara rätten till ett arbetsliv som man inte skadas i, utnyttjas av eller i värsta fall dör i. Under de […]

Facken i Europa är beredda!

avatar

Social dialog, social pelare och ett mer socialt inkluderat Europa. Initiativen är många, viljan är god från EUs ledare, men situationen för många av EU medlemmarnas medborgare är fortsatt utsatt. Ekonomer och experter är eniga om att den ekonomiska krisen är över och Europa kan räkna med ökad tillväxt. I teorin stämmer det, men i […]

Förlora inte pensionsrätt när du är föräldraledig

avatar

Föräldrapenningtillägget finns i ditt kollektivavtal och är kopplad till avtalspensionen. Tanken med försäkringen är att du inte ska förlora pensionsrätt i avtalspensionen medan du är föräldraledig. Försäkringen tar alltså sikte på din framtida ekonomi som pensionär. Det fungerar så att den särskilda premiebefrielseförsäkringen tar över inbetalningen av de premier till avtalspensionen som arbetsgivaren skulle ha betalat […]

Kan mänskligheten delas upp i teoretiker och praktiker?

avatar

I gårdagens agenda dök en gammal utbildningspolitisk fråga upp, och tyvärr med samma gamla argumentation. Ska alla elever ha samma omfattning på de gymnasiegemensamma ämnena oavsett om man går ett yrkes- eller studieförberedande program? Det som Jan Björklund oövertänkt beskriver som att alla ska ”tvingas” till högskolebehörighet. Det liberala (!?) argumentet utgår ifrån att elever […]

När stabilitet blir till instabilitet

avatar

I en samhörighet kan en klyfta öppna sig plötsligt. Tidigare osynliga gränser tydliggörs. En sådan gräns är 1990-talskrisen. Den generation som upplevt politik och ekonomi före normpolitiken tänker annorlunda. De som aldrig upplevt inflation och huggsexa om löner blir allt fler. När jag i veckan träffade en delegation från Island blev osynliga gränser plötsligt tydliga. […]

Slavar från Nordkorea på EUs gemensamma arbetsmarknad

avatar

EUs regelverk i kombination med företags jakt på billig arbetskraft har lett till en oacceptabel situation där människor utnyttjas hänsynslöst. Östereuropeiska chaufförer tvingas arbeta under omänskliga förhållanden och byggarbetsplatser runt om i Europa bemannas av utstationerade arbetstagare med löner långt under de som betalas till den inhemska arbetskraften. Detta är både välkänt och omdebatterat. Nu […]

Att nå ut med information om våra avtalsförsäkringar blir allt viktigare

avatar

LO har ett samordningsansvar gentemot sina 14 förbund att utbilda försäkringsinformatörer som ska sköta informationen om våra avtalsförsäkringar för samtliga anställda som arbetar på arbetsplatser med kollektivavtal inom LO-SAF avtalet (privata och kooperationens avtalsområde). Som ett komplement till det arbete som försäkringsinformatörerna gör på våra arbetsplatser med kollektivavtal, genomförde LO förra hösten en ringaktivitet i […]