Auktoritärt och illaluktande – Timbro om populism

avatar

Formatet är besvärligt. Debattartiklar är sällan rätt plats att skriva om saker som kräver fler tankeled. Kanske är det formatet som förklarar varför företrädare för näringslivets tankesmedja Timbro skriver dumt? På DN debatt 18 juni skriver Andreas Johansson Heinö och Karin Svanborg-Sjövall om något de kallar auktoritär populism. De har också förslag till vad som […]

Klasskampen har tagit semester

avatar

Klasskampen tycks för närvarande tagit semester. Kanske har den åkt på charterresa eller husvagnscamping, vem vet. Vad vi däremot vet är att klasskillnaden mellan arbetare och tjänstemän för närvarande ökar i rasande takt. Åtminstone om den mäts i lön, semestervanor eller facklig anslutning. Medellönen för tjänstemän är nu drygt 12 000 kronor, eller 47 procent, […]

EU måste införa ett socialt protokoll

avatar

LO ska verka för ett införande av ett socialt protokoll i EU till skydd för fackliga och mänskliga rättigheter. Det beslutade LO-kongressen idag. Kampen mot social dumping och den konkurrens med löner och arbetsvillkor som dagligen sker på den europeiska arbetsmarknaden är en ödesfråga för hela EU-samarbetet. Om vi inte kan säkerställa likabehandling av arbetstagare och den […]

Nu gör vi det – investerar för jämlikhet!

avatar

För ganska precis ett år sedan publicerade vi LOs kongressrapport Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner. Den mottogs med både ris och ros. Sedan dess har rapporten diskuterats på en rad olika seminarier, möten, studiecirklar och LOs ledning har rest land och rike runt för att sprida budskapet Dags att investera. Sverige kan bättre och ta emot synpunkter […]

Full sysselsättning – ett värn mot populism och vansinne?

avatar

Efter Weimarrepublikens fall och nazisternas maktövertagande flyr Rudolf Meidner till Sverige. Året är 1933. Utanför rikskansliet i ett vintrigt Berlin ser han Hitler ta emot folkmassornas jubel. Några månader senare blir uppbrottet plötsligt. Först när han stiger i land i Malmö känner han sig trygg. Efter kriget anställs Meidner som chef på LOs utredningsenhet. Tillsammans […]

TTIP och investerarskyddet – svensk facklig framgång

avatar

För två veckor sedan stod LO värd för en internationell dialogkonferens om handels- och investeringsavtalet mellan EU och USA, det så kallade TTIP. Vid dialogen fanns representanter för både EU-kommissionen och USA samt ett stort antal deltagare från fackliga organisationer och intresseorganisationer, däribland Greenpeace och Jordens Vänner. Dialogen webbsändes och var öppen för journalister, förutom […]

Moderna former för arbete

avatar

I denna blogg beskrivs några av 2010-talets former för organisering av arbete. Gemensamt är att arbetstagaren utsätts för ökad konkurrens och att arbetsgivaren blir diffusare. På Internet skapas nu snabbt nya vägar för att sälja och köpa arbete. Ensamföretagaren sist i entreprenadkedjan Sedan 1980-talet utförs allt fler arbeten som tidigare gjordes av verksamhetens egna anställda av underentreprenörer (out […]

ILO – Goda arbetsvillkor i hela produktionskedjan

avatar

Fackliga representanter från hela världen är just nu samlade i Genève. FN organet ILO genomför för 105:e gången sin arbetskonferens – för att försvara och stärka de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. Nästan 6 000 delegater från alla ILOs medlemsländer är på plats, det är ett unikt tillfälle att ställa regeringar mot väggen, om de inte […]

LO i världens centrum för frihandel för en dag

avatar

Idag inleds en unik konferens i LO-huset i Stockholm. LO står tillsammans med Svenskt Näringsliv och den svenska regeringen värdar för en ”TTIP dialog” – en konferens om det frihandelsavtal som just nu förhandlas mellan EU och USA. De flesta använder den engelska beteckningen TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership. I dialogkonferensen deltar representanter […]

Building a future with Decent Work – Idag inleds ILOs 105:e arbetskonferens

avatar

Situationen och utmaningen för världens arbetare blir allt tuffare. Jakten på ökade vinster och snabbare produktion, leder till att mänskliga rättigheter i arbetslivet allt mer får stå tillbaka. Därför är ILOs arbetskonferens viktigare än någonsin. För att jämna ut den ojämlika fördelningen av globaliseringens effekter kommer arbetstagarna att kräva att arbetsgivare och regeringar står upp […]